Vad är nässelutslag?

Visste du att upp till 1 av 4 personer drabbas av nässelutslag (kallas även urtikaria)? Läs här vad som kännetecknar nässelutslag och hur sjukdomen kan behandlas.

Har du fått nässelutslag?

Nässelutslag kallas också urtikaria och är en de vanligaste hudsjukdomarna. Upp till 1 av 4 drabbas någon gång i livet. Besvären kommer oftast plötsligt och kan hålla i sig olika länge beroende på typen av nässelutslag.

Vad kännetecknar nässelutslag?

Tecken på nässelutslag är svullna utslag (kallas också för kvaddlar) och klåda i huden. Vissa kan dock ha klåda utan att få utslag.

Vad beror nässelutslag på?

Det är svårt att peka ut någon specifik orsak till varför man drabbas av nässelutslag. Utlösande faktorer kan vara exempelvis stress, svett, värme eller mediciner.

Olika typer av nässeltuslag

Olika typer av nässelutslag: akut urtikaria, kronisk spontan urtikaria, kronisk inducerbar urtikaria och angioödem.

 • Akuta nässelutslag (akut urtikaria)
  Akuta nässelutslag känns igen på svullna kliande utslag som kommer och går i upp till sex veckor.
 • Kronisk spontan urtikaria
  Tecken på kronisk urtikaria är svullna kliande utslag som kommer och går i mer än sex veckor.
 • Kronisk inducerbar urtikaria
  Kronisk inducerbar urtikaria är en typ av nässelutslag som orsakas av olika yttre faktorer som exempelvis stress, mediciner, kyla, värme eller tryck. Kännetecken kan vara rodnad och klåda.
 • Angioödem
  Angioödem är en typ av nässelutslag där svullnaderna och klådan finns i hudens djupare del. Vanliga ställen där besvären kan förekomma är på tungan, läpparna och ögonlocken.

Vilka vanliga symtom har nässelutslag?

 • Svullna kliande utslag (så kallade kvaddlar) med röda kanter
 • Bleka eller röda blåsor
 • Kan komma snabbt och försvinna utan några märken
 • Utslagen kan uppstå dagligen och vara återkommande utan någon påtaglig orsak.

Hur ställs diagnosen för nässelutslag?

Har du hudbesvär och misstänker att det kan vara nässelutslag? Kontakta din läkare för en undersökning och behandling. Det är viktigt att ta reda på vad som utlöser nässelutslagen och även kunna utesluta att andra sjukdomar kan vara orsaken.

Din läkare undersöker dina hudutslag och du får bland annat berätta om hur dina symtom påverkar dig. Det är även viktigt att utvärdera sjukdomen och svårighetsgraden.

Hur kan mina nässelutslag behandlas?

Har du fått diagnosen nässelutslag? Valet av behandling avgörs bland annat av vilken typ av nässelutslag du har.

I första hand brukar man behandla nässelutslag med något som heter antihistaminer. Om du inte blir bättre av den behandlingen är det viktigt att du pratar med din läkare, så att du får pröva en annan behandling. Effekten ska märkas inom 2–4 veckor, så vänta inte med återkopplingen.


Låt inte dina nässelutslag begränsa dig – det finns bra behandlingar

Referenser

 1. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA²LEN task force report, Allergy 2011;66(3):317-330.
 2. Kunskapscentrum för Allergi, Astma & KOL.
 3. Zuberbier T. Aberer W, Asero R et al. The EAAC/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy. 2018;73:1393-1414.
 4. Sánchez-Borges M, Asero R, Ansotegui IJ et al. Diagnosis and treatment of urticaria and angioedema: a worldwide perspective, World Allergy Organ J 2012;5(11):125-147.
 5. Zuberbier T. et al. The international EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria Allergy. 2021;00:1–33.

Uppdaterat 2024-05-16
441678_13052024