Spridd bröstcancer innebär att cancerceller från den ursprungliga tumören i bröstet har tagit sig till andra delar av kroppen.

Fakta Spridd bröstcancer

Spridd bröstcancer är en sjukdom där cancerceller från en ursprunglig cancertumör i bröstet har spridit sig till andra delar av kroppen och bildat nya tumörer. Dessa nya tumörer kallas metastaser eller dottertumörer, därför kallas spridd bröstcancer även för metastaserad bröstcancer.1 Andra benämningar som också används är kronisk bröstcancer eller bröstcancer stadium IV. Metastaser uppstår genom att tumörceller invaderar närliggande vävnad och sedan sprider sig via blodsystemet till andra delar av kroppen.2 Vanligast är att metastaser uppstår i skelettet, lungorna, levern och hjärnan.3

Hos personer med vissa specifika förändringar i arvsanlaget (genetiska mutationer) finns det en förhöjd risk för att bröstcancer ska uppstå. De tydligaste kopplingarna mellan bröstcancer och förändringar i arvsanlaget som hittills har upptäckts och studerats är mutationer på generna BCRA1 och BCRA2.4 Dessutom har mutationer på genen TP53 visat sig vara förknippade med en förhöjd risk.5

Varje år får cirka 7600 personer i Sverige, varav knappt 100 män, diagnosen bröstcancer.6 Det gör bröstcancer till den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor. Hos cirka 30 procent av dessa utvecklas sjukdomen till spridd bröstcancer.7

 1. Saeg F, Anbalagan M. Breast cancer stem cells and the challenges of eradication: a review of novel therapies. Stem Cell Investig 5. Published online (2018) doi:10.21037/sci.2018.10.05
 2. Rostami R, Mittal S, Rostami P, et al. Brain metastasis in breast cancer: a comprehensive literature review. J Neurooncol 127, 407-14 (2016).
 3. Wang R, Zhu Y, Liu X, et al. The Clinicopathological features and survival outcomes of patients with different metastatic sites in stage IV breast cancer. BMC Cancer 19, Article number 1091 (2019).
 4. Davies H, Glodzik D, Morganella S. et al. HRDetect is a predictor of BRCA1 and BRCA2 deficiency based on mutational signatures. Nat Med 23, 517–525 (2017)
 5. Hyder Z, Harkness EF, Woodward ER, et al. Risk of Contralateral Breast Cancer in Women with and without Pathogenic Variants in BRCA1, BRCA2, and TP53 Genes in Women with Very Early-Onset (<36 Years) Breast Cancer. Cancers 12, Article 378 (2020)
 6. Bergman O, Fredholm L, Hont G, et al. Cancer i siffror 2018. Utgiven av Socialstyrelsen och Cancerfonden (2018). Tillgänglig via https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelk...
 7. O'Shaughnessy J. Extending Survival with Chemotherapy in Metastatic Breast Cancer. The Oncologist 10, 20-29 (2005)

Olika typer av bröstcancer - Spridd bröstcancer

Det finns flera olika former av bröstcancer och därför lika många typer av spridd bröstcancer. Tillväxten av de vanligaste typerna av bröstcancertumörer stimuleras av kvinnligt könshormon, det vill säga östrogen och/eller progesteron, och kallas därför hormonpositiv bröstcancer.1

Bröstcancer kan också vara förknippat med att tumörcellerna producerar en onormal mängd av proteinet HER2 som stimulerar cancertumörens fortsatta tillväxt. De cancertyperna kallas följaktligen för HER2-positiv bröstcancer.2

Det förekommer att bröstcancer är både hormonpositiv och HER2-positiv.3,4

Dessutom finns det en rad andra mindre vanliga typer av bröstcancer som går under samlingsnamnet trippelnegativ bröstcancer. Benämningen kommer från det faktum att tumörerna varken är hormonpositiva eller HER2-positiva.5

 1. Awan A, Esfahani K. Endocrine therapy for breast cancer in the primary care setting. Curr Oncol 25, 285‐91 (2018)
 2. Petrelli F, Tomasello G, Barni S, et al. Clinical and pathological characterization of HER2 mutations in human breast cancer: a systematic review of the literature. Breast Cancer Res Treat 166, 339–49 (2017)
 3. Matsuo S, Watanabe J, Mitsuya K, et al. Brain metastasis in patients with metastatic breast cancer in the real world: a single-institution, retrospective review of 12-year follow-up. Breast Cancer Res Treat 162, 169–79 (2017)
 4. Schettini F, Buono G, Cardalesi C, et al. Hormone Receptor/Human Epidermal Growth Factor Receptor 2-positive breast cancer: Where we are now and where we are going. Cancer Treat Rev 46, 20-6 (2016)
 5. Zeichner, S. B., Terawaki, H., & Gogineni, K. (2016). A Review of Systemic Treatment in Metastatic Triple-Negative Breast Cancer. Breast Cancer: Basic and Clinical Research. Published online (2016) doi:10.4137/BCBCR.S32783

Symptom - Spridd bröstcancer

Symptomen av spridd bröstcancer kan variera mycket från patient till patient beroende på hur spridningen ser ut i kroppen. Symptom som förekommer är bland andra:1

 • Kronisk smärta
 • Utmattning
 • Depression och uro
 • Sömnproblem
 • Lymföden (svullnad)
 • Andningssvårigheter
 • Illamående och kräkningar
 1. Irvin W Jr, Muss HB, Mayer DK. Symptom management in metastatic breast cancer. Oncologist 16, 1203‐14 (2011)

Diagnos - Spridd bröstcancer

För att fastställa att en bröstcancer har utvecklats till spridd bröstcancer kan en rad olika analyser göras, bland annat av blodprover och vävnadsprover (biopsier) från tumörer eller organ. Dessutom används datortomografi (DT) för att upptäcka och lokalisera eventuella metastaser i olika delar av kroppen.1

 1. Bröstcancer, nationellt vårdprogram. Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland (2020). Tillgängligt från: https://www.cancercentrum.se/globalassets/cancerdiagnoser/brost/vardprog...

Behandling - Spridd bröstcancer

Det finns idag ingen behandling som botar spridd bröstcancer men det finns en rad olika behandlingar för att bromsa sjukdomens utveckling. Val av behandling styrs av den cancertyp som patienten har och i många fall går det att leva ett bra liv under många år samtidigt som behandling pågår. Vissa cancertyper är mer aggressiva än andra vilket påverkar prognosen för överlevnad.1,2

Gemensamt för de behandlingar som finns är att de syftar till att bromsa tumörutveckling och därigenom förlänga livet. Förutom kirurgi, strålbehandling och cytostatika som är vanliga inom de flesta former av cancerbehandlingar finns det specifika tilläggsbehandlingar för hormonpositiv och/eller HER2-positiv bröstcancer. Dessa verkar bland annat genom att minska hormonsystemets eller olika proteiners förmåga att stimulera fortsatt tumörtillväxt.3,4,5,6

Det finns även behandlingar som lindrar smärta, illamående och andra sjukdomssymtom.

Kontakta Vården

Kontakta vården om du har symptom som oroar dig.

 1. Waks AG, Winer EP. Breast Cancer Treatment: A Review. JAMA 321, 288–300 (2019)
 2. Caswell-Jin JL, Plevritis SK, Tian L, et al. Change in Survival in Metastatic Breast Cancer with Treatment Advances: Meta-Analysis and Systematic Review, JNCI Cancer Spectrum 2, pky062 (2018) doi:10.1093/jncics/pky062
 3. Cortés J, Im S-A, Holgado E, et al. The next era of treatment for hormone receptor-positive, HER2-negative advanced breast cancer: Triplet combination-based endocrine therapies. Cancer Treat Rev 61, 53-60 (2017)
 4. Ferguson F, Gray N. Kinase inhibitors: the road ahead. Nat Rev Drug Discov 17, 353–377 (2018)
 5. Spring LM, Wander SA, Zangardi M, Bardia A. CDK 4/6 Inhibitors in Breast Cancer: Current Controversies and Future Directions. Curr Oncol Rep 21. Article 25 (2019)
 6. Pondé NF, Lambertini M, de Azambuja E. Twenty years of anti-HER2 therapy-associated cardiotoxicity, ESMO Open 1, e000073 (2016) doi:10.1136/esmoopen-2016-000073

Uppdaterat 2022-10-31
SE2210317786