Kan mina hudbesvär vara hidradenitis suppurativa (HS)? 

HS är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som orsakar smärtsamma knölar, sår och bölder. Trots att sjukdomen drabbar omkring en procent av befolkningen är den relativt okänd1. För bra och effektivt omhändertagande är det viktigt med diagnos och tidig behandling. Här kan du läsa mera om HS och hur den kan behandlas. 

Vilka symtom har HS? 

Hur sjukdomen yttrar sig varierar mycket från person till person, men i stora drag kan symtomen beskrivas så här:

  • Mild HS brukar yttra sig i mindre pormaskar, finnar och knölar vid ett eller flera av de vanligast drabbade områdena - armhålor, ljumskar, underliv, mellan skinkorna och under brösten. 
  • Medelsvår HS ger återkommande och smärtsamma bölder eller ärrbildningar. Det kan också ge gångar med var i huden – så kallade fistelgångar - vid de vanligast drabbade områdena (se ovan). 
  • Svårare form av HS ger återkommande och smärtsamma bölder över ett större och sammanhängande område. Smärtan uppstår framför allt om bölderna utsätts för tryck. Bölderna kan dessutom läcka eller spricka och ge ifrån sig en illaluktande vätska. Omfattande ärrbildning och fistelgångar är andra tecken på svår HS. 

Perioder när symtomen är värre än vanligt brukar kallas för skov. Om du känner igen något eller några av symptomen ovan kontakta då en vårdcentral för en undersökning. Läkaren där kan i vissa fall även remittera dig vidare till en hudläkare. 

Illustration av vanliga ställen på kroppen som HS uppkommer
Vanliga ställen på kroppen som HS uppkommer

Hur ställs diagnosen? 

Man kan inte ställa HS-diagnosen med hjälp av något test eller blodprov utan det är en klinisk diagnos som ställs baserat på var hudförändringarna sitter och hur de ser ut. Det kan ibland ta lång tid innan man får diagnosen bekräftat på grund av att den lätt misstas för en infektion. Dessutom upplever många skamkänslor för sina symtom och drar sig för att söka hjälp. 

Det är viktigt att få en diagnos och att behandlingen kan sättas in så tidigt som möjligt eftersom symtomen kan förvärras med tiden. Detta gäller inte alltid men förutsättningarna förbättras ju tidigare man får hjälp. 

Hur kan HS behandlas? 

Det finns ännu ingen behandling som kan bota HS, men olika behandlingsformer används för att minska symtomen. Behandlingarna kan även kombineras. 

HS kan behandlas med utvärtes behandling, systemisk behandling, biologisk behandling, kirurgi samt laserkirurgi2

  • Förstahandsbehandling är ofta läkemedel för utvärtes bruk som appliceras på de aktiva områdena och verkar direkt på hudytan. 
  • Systemiska läkemedel verkar invärtes och ges i form av tabletter eller injektioner. Antibiotika är en behandling i tablettform, man kan kombinera flera sorter av antibiotika. Det finns även biologisk behandling i injektionsform. 
  • Kirurgiska metoder kan också användas. De innebär klassisk kirurgi, laserkirurgi och plastikkirurgi. Laserkirurgi med CO2 laser används främst på HS som är begränsade till ett område och inte är spridda. Plastikkirurgi kan behövas vid svår, utbredd HS. 

Att leva med HS kan påverka livskvaliteten på olika sätt, inklusive socialt umgänge, yrkesliv och relationer till andra. Livsstilsförändringar som viktminskning (vid övervikt), fysisk aktivitet, hälsosam kost och rökstopp kan ha positiva effekter på sjukdomen3. Diskutera med din läkare eller annan vårdpersonal om vad som kan passa dig bäst. 

Referenser: 

  1. Ingram JR. The epidemiology of hidradenitis suppurativa. Br J Dermatol 2020; 183: 990–98. 
  2. Zouboulis, C.C., et al., European S1 guideline for the treatment of hidradenitis suppurativa/acne inversa. J Eur Acad Dermatol Venereol, 2015. 29(4): 619–44. 
  3. Kaleta K P et al Dermatology (2022) 238 (2): 251–25. 

SE2308303648 (30 augusti 2023)