Blodpropp i ögat

Varje år drabbas omkring 4 500 personer av en blodpropp i ögat, den näst vanligaste kärlsjukdomen i ögat. Men alla upptäcker inte att de drabbats. En så kallad retinal ventrombos visar sig i olika varianter, och skadar synen i olika stor utsträckning.

Läs mer

Diabetes och ögonsjukdom

4-5 % av Sveriges befolkning har diabetes, och mycket tyder på att diabetesförekomsten har ökat de senaste åren. Hos den äldre delen av befolkningen är diabetes ännu vanligare. Diabetesrelaterad ögonsjukdom är den vanligaste orsaken till synnedsättning som inte är medfödd eller beror på hög ålder.

Läs mer

Grå starr (katarakt)

Katarakt är det medicinskt korrekta namnet på vad som brukar kallas grå starr. Det är ett mycket vanligt besvär som i olika svårighetsgrad finns hos över 50 % i åldersgruppen över 75 år.

Läs mer

Grön starr (glaukom)

Grön starr och grå starr (katarakt) är två helt olika sjukdomar som inte kan övergå i varandra. För tydlighets skull är det därför bättre att säga glaukom.

Läs mer

Retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa är ett samlingsnamn för flera olika ärftliga ögonsjukdomar som drabbar näthinnan (retina).

Läs mer

Torra ögon

Trötta, röda ögon som kliar och irriterar?

Läs mer

Åldersförändringar i gula fläcken (AMD)

AMD är en sjukdom i gula fläcken (makula), den mest centrala delen av näthinnan. Näthinnan är en ljuskänslig vävnad i bakre delen av ögat som fungerar nästan på samma sätt som filmen i en kamera.

Läs mer

Uppdaterat 2024-05-15
441631_08052024