På Novartis arbetar vi för att tänka nytt kring hur patienter behandlas och vi gör vårt absolut bästa för att hitta nya vägar att skapa förutsättningar för nytänkande, tillväxt och effektivt resursutnyttjande.

Vi arbetar idag enligt en hybridmodell där fysisk närvaro och möten tillsammans i våra team varvas med möjlighet till distansarbete vilket skapar sammanhang, utvecklar våra talanger, stimulerar kreativitet och driver nytänkande.

Vi vill bygga en stark tillhörighet bland våra medarbetare och samtidigt erbjuda flexibilitet kring hur man arbetar.