Det är viktigt för Novartis att patienter och vårdgivare förstår vad de kan förvänta sig av oss. Novartis samarbetar med patienter och anhöriga runtom i världen för att upptäcka nya sätt att förbättra och förlänga människors liv. Vi arbetar med vetenskapligt baserad innovation som en väg att hantera utmanande hälsoproblem. Genom att arbeta tillsammans kan vi förbättra för patienter och utveckla vården.

Ladda ner Novartis löfte till patienter och vårdgivare (PDF 0.4 MB)

Respektera och förstå patientens perspektiv

Vi arbetar aktivt med att lyssna på insikter och erfarenheter från patienter och anhöriga, för att på så sätt få hjälp att fatta beslut som gynnar patienter, vården och Novartis.

Vi erbjuder information och kunskap som ger patienter möjlighet att söka rätt vård och som underlättar för vården att behandla sina patienter på bästa sätt.

Vi arbetar för att för att göra våra produkter lättare att använda och vi ska föra en aktiv dialog med patienter och anhöriga om hur vi bäst uppnår detta.

Vi ansvarar för att sjukvården får medicinsk information om våra produkter, så att de kan ge bästa möjliga vård.

Vi respekterar patienternas oberoende och integritet och arbetar för ökad transparens.

Ökad tillgång till våra läkemedel

Vi ska arbeta med patienter, myndigheter och andra aktörer som ingår i vårdkedjan, för att hjälpa patienter att få den medicin de behöver, när de behöver dem.

Vi strävar efter att ge patienter tillgång till våra läkemedel genom att

  • arbeta med forskning och utveckling inom de områden där behoven är som störst
  • kontinuerligt fortsätta göra våra läkemedel tillgängliga för så många som möjligt
  • stärka hela vårdkedjan genom konstruktiva samarbeten.

Vi fortsätter att utveckla lösningar för ökad tillgänglighet, exempelvis genom assistansprogram och samarbeten med olika aktörer i samhället, men också genom att tillhandahålla biosimilarer.

Vi undersöker alla alternativ för att ge patienter tillgång till våra mediciner i klinisk forskning, där möjlighet och behov finns.

En forskare tittar in i ett mikroskop i ett laboratorium. Foto.

 

Genomförande av kliniska prövningar

Vi förbinder oss att lyssna till patienternas insikter tidigt i utvecklingsprocessen, samt kontinuerligt arbeta med att förbättra den information vi delar med patienter före, under och efter en klinisk prövning.

Vi ska arbeta för att förbättra tillgången till, och deltagandet i, kliniska prövningar genom att använda insikter från patienter vid design av studier, utforska nya tekniska lösningar samt säkerställa att samhällets mångfald tas tillvara i studierna.

Resultaten av kliniska prövningar ska användas för att främja folkhälsan och vi förbinder oss att ge patienter och andra tillgång till information och resultat från studierna, oavsett om de är positiva eller negativa.

Vi ska offentliggöra resultaten efter avslutad klinisk prövning på clinicaltrials.gov och EudraCT. Vi ber också de oberoende sponsorerna för alla prövarinitierade studier som stöds av Novartis att offentliggöra alla resultat.

Efter avslutade framgångsrika kliniska program strävar vi efter att registrera våra nya läkemedel i alla länder där patienter deltagit i studier. När ett läkemedel är registrerat men inte kommersiellt tillgängligt, arbetar vi för att tillhandahålla det till de patienter som deltog i studien för att säkerställa att behandlingen inte avbryts.

Ökad transparens och rapportering

Vi ska dela information om våra samarbeten med vårdpersonal och patientorganisationer samt publicera finansiellt och relevant icke-ekonomiskt stöd.

Vi ska rapportera regelbundet om arbetet kring dessa åtaganden.

Uppdaterat 2022-02-09