Novartis inställning är att samarbeten mellan vården och läkemedelsföretagen gynnar patienterna. För att kunna utveckla nya läkemedel behöver vi hjälp av vården, och naturligtvis måste vi som forskande läkemedelsföretag stå för de merkostnader det kan föra med sig.

Vi tror att öppet kommunicerande ersättningar i samband med dessa samarbeten bidrar till att främja förtroendet mellan patienter, sjukvårdspersonal, politiker och allmänheten.

Europeiska Läkemedelsindistriföreningen. EFPIA, har tagit fram en uppförandekod som innebär att ersättningar till hälso-och sjukvården ska rapporteras. Detta gäller i hela Europa, och i vissa länder har man publicerat dessa rapporter sedan tidigare.

Våra Rapporter:

Novartis Sverige AB

2022 EFPIA Rapport (PDF 0.3 MB)

2022 Metodnotering (PDF 0.6 MB)

2022 EFPIA Report (English version) (PDF 0.3 MB)

2022 Methodological note (English version) (PDF 0.5 MB)

2021 EFPIA Rapport (PDF 0.2 MB)

2021 Metodnotering (PDF 0.3 MB)

2021 EFPIA Report (English version) (PDF 0.3 MB)

2021 Methodological note (English version) (PDF 0.3 MB)

2020 EFPIA Rapport (PDF 0.3 MB)

2020 Metodnotering (PDF 0.2 MB)

2020 EFPIA Report (English version) (PDF 0.3 MB)

2020 Methodological note (English version) (PDF 0.3 MB)

För mer information

Kontakta oss