Fokusera på patienten, följ vetenskapen

Vetenskaplig forskning driver Novartis innovation. Våra forskare arbetar för att flytta gränserna inom vetenskapen, bredda vår förståelse för sjukdomsmekanismer och utveckla nya produkter för patienternas bästa. Vi fokuserar på terapiområden där vi ser störst medicinskt behov och där vi tror att vetenskapliga verktyg för att ta itu med dessa behov är inom räckhåll.

Novartis forsknings- och utvecklingsteam arbetar tillsammans för att ta fram nya och bättre läkemedel till patienter på kortast möjliga tid. Arbetet innebär en upptäcktsfas under vilken en potentiell ny medicin undersöks och får sin verkan prövad i små kliniska studier på patienter. Därefter studeras läkemedlets verkan på ett större antal patienter i en klinisk utvecklingsfas. 

Genom att fokusera på patienten och följa vetenskapen har Novartis upptäckt innovativa behandlingar för sjukdomar inom ett brett spektrum, från cancer till degenerativa sjukdomar. Novartis har tack vare detta tillvägagångssätt en av de starkaste utvecklingsportföljerna i hälso- och läkemedelsbranschen.

Uppdaterat 2022-02-09