Grundprincipen för vårt etiska arbete är att förebygga oetiskt agerande genom att betona personligt ansvar och genom att dela kunskap och lärande inom vår organisation. Vi en stark drivkraft att följa de mänskliga rättigheterna och hantera potentiella risker i vår tillverkningskedja. Vi påbörjade denna resa för några år sedan och vi fortsätter ständigt att göra framsteg.

Vi har också tagit fram en ”Code of ethics”, en skrift där vi samlat våra principer, för att ytterligare betona hur viktigt detta arbete är för oss. Denna skrift är framtagen i samarbete med våra anställda och lanserades 2020. På Novartis har vi hög etisk standard och tolererar inte oetiskt beteende. Vi underlättar för våra anställda att kunna göra rätt och följa våra etiska principer och de lagar som råder lokalt.

Samtidigt, i en organisation med mer än 100 000 anställda, går det inte att utesluta att enskilda individer kan agera felaktigt. Därför har vi också processer på plats för att underlätta rapportering av etiskt felaktigt beteende så att detta kan utredas noggrannt.

Om vi upptäcker etiskt felaktigt beteende, vidtar vi snabbt lämpliga åtgärder. I tillägg till detta har vi också ett ”SpeakUp office” som är ett system där alla, både anställda och andra, anonymt kan uttrycka sin uppfattning om eventuellt oetiskt agerande inom Novartis.