.........

Novartis är ett globalt läkemedelsbolag som bygger på medarbetarnas innovationskraft i syfte att förbättra och förlänga människors liv. Vi på Novartis tänker nytt, både kring vad ett läkemedel är och hur vi ska samarbeta med myndigheter, sjukvårdshuvudmän och sjukvården. Allt för att våra behandlingar ska skapa så mycket värde som möjligt för patienterna. Så utvecklar vi behandlingsmetoder för sjukdomar med stora medicinska behov.

Novartis har verksamhet över hela världen. Våra behandlingar når närmare 800 miljoner människor och vi är cirka 100 000 anställda och fler än 140 nationaliteter som arbetar på Novartis. I Norden är vi cirka 500 anställda.

Vi utvecklar innovativa läkemedel för bland annat hjärt-/kärlsjukdomar, olika former av cancer till exempel bröstcancer och blodcancer samt för hudsjukdomar.

Novartis gene therapies utvecklar genterapier inom områden med stora medicinska behov.