Immun trombocytopeni (ITP) är en sällsynt autoimmun blodsjukdom som tidigare kallades idiopatisk trombocytopen purpura. ITP är den vanligaste orsaken till ett för lågt antal blodplättar. Omkring 7 av 100 000 barn får ITP i akut form och 3 av 100 000 vuxna drabbas varje år av ITP i kronisk form. Sjukdomen drabbar båda könen, men förekommer tre gånger oftare hos kvinnor än hos män. Sjukdomen minskar antalet blodplättar och kan leda till att halten blir mer än 3 – 8 gånger lägre än normalt. Det är blodplättarna som ser till att vårt blod stelnar, koagulerar, vid blödningar från till exempel sår eller inre organ.

Fakta om immun trombocytopeni (ITP)

Vid ITP börjar kroppen tillverka antikroppar mot blodplättar. Det leder till att blodplättarna börjar betraktas som "främmande" och förstörs därför snabbt i bland annat mjälten.

Hos barn är ITP oftast övergående och uppkommer vanligen efter virusinfektioner. Varaktigheten är oftast från några veckor till några månader. Hos vuxna är ITP däremot oftast kronisk, men hos 20 - 25% försvinner sjukdomen av sig själv – dock kan det ta många år.

Diagnos av immun trombocytopeni (ITP)

För att ställa diagnos krävs blodprov, där antalet blodplättar undersöks med mikroskopi. Hos patienter över 60 år görs ofta ett benmärgstest för att utesluta andra sjukdomar. På många håll görs även benmärgsprov på yngre patienter.

Ett av de vanligaste symtomen på ITP är hudblödning. Om antalet blodplättar är kraftigt reducerat kan personer med ITP även få blödningar från slemhinnorna i näsan, tandköttet, mag-tarmkanalen, urinvägarna eller i form av riklig eller oregelbunden menstruation.

Behandling av immun trombocytopeni (ITP)

De flesta personer med ITP kan leva ett normalt liv om de tar hänsyn till sjukdomen och följer nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Det är långt ifrån alltid som behandling behövs. Syftet med behandlingen är att öka antalet blodplättar och på så sätt minska risken för blödningar. I första hand används läkemedel som dämpar immunförsvaret till exempel kortison.

På senare år har dock nya behandlingsalternativ tillkommit. Dessa kallas Trombopoetinreceptor-agonister (TPO-Ras) som stimulerar benmärgen att öka produktionen av blodplättar

Uppdaterat 2024-04-24
240424_435885