Vi fokuserar på terapiområden där vi ser störst medicinskt behov och där vi tror att vetenskapliga verktyg för att ta itu med dessa behov är inom räckhåll.

Allergisk astma

Astma är en mycket vanlig luftvägssjukdom, som föreligger hos cirka 8 procent av befolkningen.

Läs mer

Axial spondylartrit

Axial spondylartrit (axSpA) är en grupp av ryggsjukdomar. Vanliga symtom är molande smärta i ryggslutet och morgonstelhet.

Läs mer

Bröstcancer

Varje år får cirka 7600 personer i Sverige, varav knappt 100 män, diagnosen bröstcancer.

Läs mer

Hidradenitis suppurativa (HS)

HS är en kronisk, inflammatorisk hudsjukdom som orsakar smärtsamma knölar, sår och bölder.

Läs mer

Hjärtsvikt

Hjärtsvikt kan ha många olika orsaker men uppstår oftast till följd av en förändrad struktur eller funktion på hjärtat. 

Läs mer

Immunologisk trombocytopeni (ITP)

Immun trombocytopeni (ITP) är en sällsynt autoimmun blodsjukdom som tidigare kallades idiopatisk trombocytopen purpura.

Läs mer

KOL

KOL står för kroniskt obstruktiv lungsjukdom. I Sverige lider cirka en halv miljon människor av sjukdomen.

Läs mer

Malignt melanom

Malignt melanom är den allvarligaste formen av hudcancer och den som ökar mest av cancersjukdomarna i Sverige. 

Läs mer

Migrän

Migrän inverkar på ett sociologiskt och ekonomiskt plan både för den drabbade individen och för samhället.

Läs mer

Multipel skleros (MS)

Multipel skleros (MS) är en kronisk, neurologisk sjukdom som drabbar hjärna och ryggmärg, dvs. det centrala nervsystemet.

Läs mer

Myeloproliferativa neoplasier

De flesta patienter som får sjukdomen är över 60 år. Vid myelofibros omvandlas benmärgen till ärrvävnad och förlorar förmågan att bilda blodkroppar.

Läs mer

Nässelutslag (urtikaria)

Visste du att upp till 1 av 4 personer drabbas av nässelutslag (kallas även urtikaria)? Läs här vad som kännetecknar nässelutslag och hur sjukdomen kan behandlas.

Läs mer

 

Polycytemia vera

Polycytemia vera (PV) är en sällsynt cancersjukdom som varje år drabbar 1 av 100 000 personer.

Läs mer

Psoriasis

Psoriasis är en av våra vanligaste folksjukdomar och cirka 300 000 personer uppskattas ha psoriasis i Sverige. Men vad är egentligen psoriasis och hur behandlas sjukdomen?

Läs mer

Psoriasisartrit

4 av 10 personer med psoriasis får problem i lederna och utvecklar psoriasisartrit. Men vad kännetecknar psoriasisartrit och vilka behandlingar finns det för sjukdomen? 

Läs mer

Retinitis pigmentosa

Retinitis pigmentosa är ett samlingsnamn för flera olika ärftliga ögonsjukdomar som drabbar näthinnan (retina).

Läs mer

Tumörsjukdomar

Tumörer kan vara godartade (benigna) eller elakartade (maligna). 

Läs mer

Ögonsjukdomar

Synen är ett av våra viktigaste sinnen som hjälper oss att fungera i vardagen. Tack vare ögats fantastiska konstruktion att fånga ljuset och skapa bilder i hjärnan, så kan vi uppleva vår omvärld. Tyvärr kan synen bli försämrad av olika orsaker och även drabbas av sjukdom.

Läs mer