Psoriasisartrit

4 av 10 personer med psoriasis får problem i lederna och utvecklar psoriasisartrit. Men vad kännetecknar psoriasisartrit och vilka behandlingar finns det för sjukdomen? 

Kan mina ledbesvär vara psoriasisartrit?

4 av 10 personer med psoriasis kan få problem i lederna och utveckla psoriasisartrit. De flesta som drabbas är mellan 30 och 55 år.

Vad är psoriasisartrit?

Psoriasisartrit är en sjukdom som innebär att en eller flera leder blir inflammerade. Sjukdomen är lika vanlig bland män som kvinnor.

Psoriasisartrit kan se ut på många olika sätt

Vad har psoriasis och psoriasisartrit gemensamt?

Båda psoriasis och psoriasisartrit kännetecknas av en inflammation i kroppen. Sjukdomarna kallas för autoimmuna sjukdomar. Det betyder att kroppens immunförsvar uppfattar en del av de egna cellerna som ett yttre hot, såsom exempelvis bakterier och virus uppfattas. Det är vanligt att ha både psoriasis och psoriasisartrit, även om inte alla drabbas av båda tillstånden. Sjukdomarna kan komma med flera års mellanrum.

Vanliga symtom på psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en komplex ledsjukdom med olika symtom över tid. Har du psoriasis i någon form finns det en förhöjd risk att även drabbas av psoriasisartrit.

Här är några av de vanliga symtomen.

 • Svullna leder
 • Stelhet på morgonen
 • Vilosmärta
 • Ömhet över ledkapseln och muskel- och senfästen
 • Ryggont (ofta i ländryggen)
 • Sömnsvårigheter

Hur ställs diagnosen på psoriasisartrit?

Om du misstänker att dina ledbesvär kan vara psoriasisartrit bör du kontakta din läkare för en undersökning. Det viktigt att du beskriver hur du upplever dina symtom, särskilt om du är inne i en lugn period utan svårare symtom.

Läkaren undersöker lederna, ryggen, naglarna och huden. Eventuellt får du också ta blodprov som kan ge svar på om du har psoriasisartrit eller någon annan sjukdom. Ju tidigare diagnos du får, desto större möjlighet till en effektiv behandling som bromsar in sjukdomsförloppet.

Vilka mediciner finns det för psoriasisartit?

Om du har psoriasisartrit finns det flera olika behandlingar mot sjukdomen. Tillsammans med din läkare kan ni komma fram till vilken behandling som kan passa.

Exempel på behandling mot psoriasisartrit

 • Smärtstillande mediciner, exempelvis paracetamol
 • Antiinflammatoriska mediciner
 • Kortisoninjektioner
 • Biologiska läkemedel, ges med injektioner eller dropp

KOM IHÅG – det finns möjlighet att byta behandling om du inte får tillräcklig effekt.

Kontakt med din läkare

Är du inte nöjd med din behandling kan du alltid diskutera vilka alternativ som finns med din läkare. Det kan bli aktuellt med en remiss till en reumatolog som är specialist på psoriasisartrit.

Referenser

 1. Gossec L, Baraliakos X, Kerschbaumer A, et al. Ann Rheum Dis 2020;79:700–712.
 2. Van den Bosch F, Coates L, Lancet 2018; 391: 2285–94
 3. Callis Duffin K, Wong B, et al. J Am Acad Dermatol 2009;60:604-8.
 4. Ogdie A, Rheum Dis Clin N Am 41 (2015) 545–568

Uppdaterat 2023-02-28
SE2302288076