Ιουν 22, 2017

Η Novartis Hellas, έχοντας θέσει στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων της τον ασθενή και πιστή στη δέσμευσή της να τους υποστηρίζει έμπρακτα, συνεχίζει και το 2017 την επιτυχημένη εκστρατεία ενημέρωσης για τα δικαιώματα των ασθενών «Δικαίωμα στην Υγεία», σε συνεργασία με την Ιατρική Εταιρία Αθηνών. Η δεύτερη φάση της εκστρατείας εστιάζει στις κλινικές μελέτες, με στόχο να ενισχύσει την πληροφόρηση των ασθενών και για να απαντήσει σε τυχόν ανησυχίες. Η ενίσχυση της διαφάνειας, καθιστά εφικτή την κατανόηση του πλαισίου υλοποίησης των κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων και ενδυναμώνει τη σχέση εμπιστοσύνης των ασθενών με τους επαγγελματίες υγείας, τους ακαδημαϊκούς/υγειονομικούς φορείς, τις εγκριτικές αρχές και τη φαρμακοβιομηχανία.

Οι κλινικές μελέτες είναι ερευνητικές μελέτες για φαρμακευτικά σκευάσματα που διεξάγονται σε εθελοντές για να απαντηθούν επιστημονικά ερωτήματα και να βρεθούν καλύτεροι τρόποι ώστε να διαγνωστούν, να θεραπευθούν ή να προληφθούν παθήσεις. Παράλληλα, οι μελέτες αυτές συχνά βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν σε βάθος παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς των νοσημάτων. Μια κλινική δοκιμή διεξάγεται ώστε να αποφασιστεί εάν ένα νέο φάρμακο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό στους ανθρώπους. Βασίζονται σε άτομα και ασθενείς που εθελοντικά συμμετέχουν και λαμβάνουν ένα νέο φάρμακο ή θεραπεία ή ιατροτεχνολογικό βοήθημα ή συσκευή. Οι κλινικές δοκιμές διεξάγονται σύμφωνα με διεθνείς δεοντολογικές αρχές καλής κλινικής πρακτικής και το Νομοθετικό Πλαίσιο που ισχύει σε κάθε χώρα.

Σήμερα εκτιμάται ότι διεξάγονται περίπου 150 νέες παρεμβατικές κλινικές μελέτες στην Ελλάδα, κυρίως από μεγάλες διεθνείς φαρμακοβιομηχανίες. Οι νέες κλινικές μελέτες όσο και οι εξελισσόμενες προσφέρουν σημαντικά οφέλη που αφορούν σε αξία προς τους ασθενείς (PNG 0.2 MB), την ευρύτερη υγειονομική περίθαλψη με καλύτερες θεραπείες για ευρύτερο πληθυσμό ασθενών, στην ερευνητική κοινότητα και στην εθνική οικονομία. Περίπου 5 000 ασθενείς έχουν πρόσβαση σε καινοτόμα φάρμακα, μέσω των κλινικών παρεμβατικών μελετών, ιδιαίτερα σε σοβαρά, χρόνια ή και σπάνια νοσήματα, όπου υπάρχουν ακάλυπτες σημαντικές ιατρικές ανάγκες.

Ο Καθηγητής Γρηγόριος Κουράκλης, Πρόεδρος της Ιατρικής Εταιρίας Αθηνών, δήλωσε: «Οι κλινικές μελέτες στην Ιατρική είναι ένα εργαλείο με βάση τους κανόνες ορθής κλινικής πρακτικής και έχουν ως στόχο τη καλύτερη αντιμετώπιση του ασθενούς. Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών στα πλαίσια ενδυνάμωσης της σχέσης ασθενή-γιατρού πέραν των άλλων ενεργών δράσεων της σε αυτή τη κατεύθυνση, συμμετέχει στο πρόγραμμα "Δικαίωμα στην Υγεία", συνεργαζόμενη με τη Novartis Hellas. Στόχος αυτής της εκστρατείας ενημέρωσης είναι η πληροφόρηση των ασθενών σχετικά με τα οφέλη των κλινικών δοκιμών και η ανάπτυξη αμοιβαίας σχέσης εμπιστοσύνης. Τα οφέλη από τις κλινικές μελέτες για τους ασθενείς είναι πολλαπλά, κυρίως μέσω της πρόσβασης σε καινοτόμα φάρμακα και για το λόγο αυτό η πληροφόρηση των ασθενών θα συμβάλλει ουσιαστικά.»

Ο κος Γρηγόρης Ρομπόπουλος, Ιατρός-Ενδοκρινολόγος, Ιατρικός Διευθυντής της Novartis Hellas ανέφερε σχετικά: «Στην Novartis, η έμπνευσή μας είναι οι ασθενείς που δίνουν καθημερινά μάχη απέναντι στην ασθένειά τους. Στόχος μας μέσω της εκστρατείας «Δικαίωμα στην Υγεία» για το 2017 είναι να ενισχύσουμε την πληροφόρηση των ασθενών σχετικά με τις κλινικές μελέτες και να απαντηθούν τυχόν ανησυχίες. Με αυτόν τον τρόπο, πιστεύουμε ότι θα καλλιεργηθεί μια διαφορετική κουλτούρα που θα ενδυναμώσει τη σχέση εμπιστοσύνης των ασθενών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς με απώτερο σκοπό την σωστή και έγκυρη ενημέρωση».

Η εκστρατεία υποστηρίζεται από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας με ένα ενημερωτικό έντυπο σχετικά με τις κλινικές μελέτες (PDF 2.2 MB), καταχωρήσεις σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, ραδιοφωνικά σποτ, έναν διαδικτυακό κόμβο (ww.dikaiomastinygeia.gr/), όπου οι ασθενείς μπορούν να βρουν τις απαραίτητες διευκρινίσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις τους αρθρογραφία και συνεντεύξεις.

Λίγα λόγια για την Ιατρική Εταιρεία Αθηνών

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών είναι το αρχαιότερο ιατρικό σωματείο της Ελλάδας. Ιδρύθηκε στις 13 Μαΐου 1835 και στην ηγεσία της βρέθηκαν, κατά καιρούς, πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού ιατρικού κόσμου.

Διοργανώνει το Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο, τη μεγαλύτερη εκδήλωση συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, εστιασμένα ερευνητικά σεμινάρια και εφαρμοσμένα κλινικά φροντιστήρια με ευρωπαϊκή πιστοποίηση, εκδίδει το περιοδικό «Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής», λειτουργεί το iatrotek για την on-line αναζήτηση της ελληνικής βιβλιογραφίας (http://www.iatrotek.org/), καθώς και το διαδραστικό portal (http://www.mednet.gr), με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών e-learning.

Τα τελευταία πέντε χρόνια η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη εργαλείων ηλεκτρονικής Κλινικής Διακυβέρνησης (ανάπτυξη Θεραπευτικών-Κλινικών Πρωτοκόλλων και Κλινικών Οδηγιών, εργαλείων Ιατρικού & Κλινικού Ελέγχου, Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Ασθενή, Μητρώων Δεδομένων Ασθενών (patient registries) κ.α.) σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και άλλους θεσμικούς φορείς (ΕΟΠΥΥ, ΕΟΦ, ΗΔΙΚΑ).