Σεπ 21, 2020

Με πλατινένια διάκριση αναγνωρίστηκε η Novartis Hellas από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) για τη συνέπεια και τις υψηλές επιδόσεις της στην εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας. Πρόκειται για την πρώτη πλατινένια διάκριση της εταιρείας στο πλαίσιο του CR Index, του πιο αναγνωρισμένου δείκτη μέτρησης της απόδοσης των επιχειρήσεων στον τομέα της Εταιρικής Ευθύνης διεθνώς, με το υψηλότερο κύρος.

Η Εταιρική Υπευθυνότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική στρατηγική της Novartis εστιάζοντας σε τρεις στρατηγικές προτεραιότητες:

  1. Εφαρμόζοντας τα υψηλότερα δεοντολογικά πρότυπα λειτουργίας.
  2. Προσφέροντας λύσεις για την πρόσβαση στην υγεία.
  3. Λειτουργώντας ως καλός εταιρικός πολίτης.

Με αφορμή το Platinum Award από το CR Index, η Επικεφαλής Επικοινωνίας του Ομίλου Novartis στην Ελλάδα, κα Φωτεινή Μπαμπανάρα, ανέφερε σχετικά: «Η Εταιρική Υπευθυνότητα βρίσκεται στην καρδιά της αποστολής της Novartis, η οποία είναι να βοηθάμε τους ανθρώπους να ζουν περισσότερο και καλύτερα, δημιουργώντας αξία για τις κοινωνίες και τις οικονομίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε. Με το βλέμμα στις φετινές εξελίξεις για την παγκόσμια υγεία, η πραγμάτωση αυτής της αποστολής αποδεικνύεται πιο επίκαιρη και αναγκαία από ποτέ. Η πρώτη πλατινένια διάκριση από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης μας γεμίζει υπερηφάνεια και αναγνωρίζει το σημαντικό έργο που έχει παραχθεί έως σήμερα. Επιβεβαιώνουμε τη διαρκή δέσμευσή μας στην Ελληνική κοινωνία και συνεχίζουμε το απρόσκοπτα το έργο μας, με στόχο να διευρύνουμε την πρόσβαση στην υγεία και να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία στην κοινωνία, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο τον ασθενή.»

Λίγα λόγια για το Δείκτη CR Index

O Δείκτης CR Index αναπτύχθηκε από το Business in the Community το 2002, σε συνεργασία με αναλυτές του City of London και εκπροσώπους επιχειρήσεων, μέσω μίας σειράς διαβουλεύσεων και εργαστηρίων στα οποία συμμετείχαν περισσότερες από 80 εταιρείες, καθώς και άλλα βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. Ο Δείκτης Εταιρικής ευθύνης είναι το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης των εταιρειών ως προς τις επιδόσεις τους σε θέματα ΕΚΕ, με βάση διεθνή κριτήρια.

Στην Ελλάδα o CR Index αντιπροσωπεύεται αποκλειστικά από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία) σε συνεργασία με το BITC. Πρωταρχικός στόχος του Ινστιτούτου είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ, για την καλύτερη ενσωμάτωσή της στη στρατηγική και την πρακτική τους.