Ιουν 14, 2019

Τη χρυσή διάκριση απέσπασε η Novartis Hellas από το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) για τη συνέπεια και τις επιδόσεις της στην εφαρμογή πρακτικών Εταιρικής Υπευθυνότητας για τα έτη 2018-2019. Η τιμητική αυτή βράβευση ανέδειξε την Novartis Hellas κορυφαία ανάμεσα στις εταιρείες με το υψηλότερο αίσθημα Εταιρικής Υπευθυνότητας, σύμφωνα με τον Εθνικό Δείκτη Εταιρικής Ευθύνης (CR Index).

H Εταιρική Υπευθυνότητα είναι ενσωματωμένη σε όλη την επιχειρηματική λειτουργία της Novartis και εστιάζει σε δύο βασικούς πυλώνες: στη διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία και στην υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, με την έμπρακτη υποστήριξή της προς την τοπική κοινωνία. Στον πρώτο πυλώνα, ο οποίος αφορά σε κλινικές μελέτες και στήριξη ερευνητικού έργου πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και φορέων υγείας, η Novartis προάγει την ευαισθητοποίηση σε θέματα πρόληψης και ενημέρωσης για σημαντικές ασθένειες. Η εταιρεία βρίσκεται με συνέπεια δίπλα στις ενώσεις ασθενών, ενώ το 2018 πραγματοποίησε 5 προγράμματα υποστήριξης ασθενών με επώδυνες νόσους, με αποτέλεσμα να ωφεληθούν ≈1.500 ασθενείς. Ο δεύτερος πυλώνας αφορά στη συνεχή ανάπτυξη και ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού της, το οποίο αποτελεί και το σημαντικότερο κεφάλαιο της Novartis, καθώς και στην ενίσχυση της κουλτούρας ακεραιότητας και διαφάνειας ως προς την επιχειρηματική της λειτουργία. Τα τρία τελευταία χρόνια η Novartis Hellas βρέθηκε δίπλα σε περισσότερα από 20 ιδρύματα, φιλανθρωπικούς οργανισμούς και κοινωνικές δομές, καθώς και απομακρυσμένα σχολεία σε όλη την χώρα. Μέσω του προγράμματος «Ανοικτά Φτερά» που υλοποιήθηκε με το ΣΕΒ-ΙΒΕΠΕ, θέλησε να δώσει λύσεις για το θέμα της ανεργίας των νέων ανθρώπων, που αποτελεί και το Νο1 κοινωνικό ζήτημα στην Ελλάδα. 200 νέοι συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα εξειδίκευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων και 17% από αυτούς βρήκαν ήδη δουλειά με την ολοκλήρωσή του.

Με αφορμή το Χρυσή διάκριση CR Index, η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της Novartis Ηellas, κυρία Susanne Kohout, δήλωσε σχετικά: «Για τη Novartis, η έννοια της Εταιρικής Υπευθυνότητας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική μας στρατηγική και αποτελεί αναπόσπαστο συστατικό της κουλτούρας της εταιρείας και των ανθρώπων της. Νιώθουμε ιδιαίτερη υπερηφάνεια για την τιμητική αυτή διάκριση, η οποία ενισχύει ακόμα περισσότερο τη δέσμευσή μας να συνεχίζουμε με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης να θέτουμε τον ασθενή στο επίκεντρο, να εμπνεόμαστε από αυτόν και να εργαζόμαστε για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας.»

Λίγα λόγια για το CR Index

Το Ινστιτούτο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Corporate Responsibility Institute) είναι μία Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκλειστική εκπροσώπηση του CR Index στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Business in the Community (BITC). Στόχος είναι να παρέχει στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς το πιο αναγνωρισμένο εργαλείο αξιολόγησης και σημείο αναφοράς για την αναγνώριση των επιδόσεών τους σε θέματα ΕΚΕ με βάση διεθνή κριτήρια. Το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης πρόσφατα συμπλήρωσε 11 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, έχοντας υποστηρίξει περισσότερες από 50 εταιρείες και οργανισμούς από 12 διαφορετικούς κλάδους να οργανώσουν και να συστηματοποιήσουν την προσέγγισή τους στην Εταιρική Υπευθυνότητα, εντάσσοντας ουσιαστικά και αποτελεσματικά υπεύθυνες πρακτικές στην εταιρική τους στρατηγική.