Σεπ 18, 2018

3 ασημένια βραβεία αναγνωρίζουν την ασθενοκεντρική του προσέγγιση

Ο Όμιλος Novartis διακρίθηκε με τρία ασημένια βραβεία στα φετινά «Healthcare Business Awards», που διοργάνωσε το “Health Daily” της Boussias Communications. Ο θεσμός αποτελεί μία από τις πιο αναγνωρισμένες διοργανώσεις, με στόχο να αναδείξει και να επιβραβεύσει την επιχειρηματική αριστεία, την καινοτομία, τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και τις βέλτιστες πρακτικές επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του κλάδου της Υγείας.

Η Novartis Hellas απέσπασε δύο ασημένια βραβεία στις κατηγορίες:

  • «Ανάπτυξη» για το πρόγραμμα «Κινητήριος δύναμη οι άνθρωποί μας», αναδεικνύοντας το ανθρώπινο δυναμικό ως το σημαντικότερο κεφάλαιο της εταιρείας και έχοντας προτεραιότητα τη συνεχή εκπαίδευση, πρόοδο και επιβράβευσή του.
  • «Κοινωνική Ευαισθησία» για την πρωτοβουλία «Όραμα και Ευθύνη για τον Ασθενή και την Κοινωνία». Η εταιρεία ανταποκρινόμενη στα μηνύματα που λαμβάνει από το εξωτερικό περιβάλλον, υλοποιεί ένα πολύπλευρο πρόγραμμα εταιρικής υπευθυνότητας που περιλαμβάνει προγράμματα πρόληψης και ενημέρωσης κοινού για σημαντικά νοσήματα, ενίσχυση του έργου ΜΚΟ και κοινωνικών δομών καθώς και υποστήριξη ακριτικών σχολείων με υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Η Αlcon διακρίθηκε στην κατηγορία «Αναβάθμιση Ποιότητας Ζωής» για την εκστρατεία ενημέρωσης για τον καταρράκτη «Έχεις τόσα ακόμα να δεις», που στόχο έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα συμπτώματα του καταρράκτη, τους παράγοντες

κινδύνου και τη σπουδαιότητα της έγκαιρης διάγνωσης. Με αυτήν την πρωτοβουλία, η εταιρεία επιδιώκει να συμβάλει ενεργά στην εκπαίδευση του κοινού, καταπολεμώντας την έλλειψη ενημέρωσης σε άτομα που μπορεί να επηρεάζονται περισσότερο από την πάθηση.

Όλες οι διακρίσεις επιβεβαιώνουν την ασθενοκεντρική προσέγγιση του Ομίλου, εστιάζοντας στην επέκταση της πρόσβασης στην υγεία και την υπεύθυνη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Η Επικεφαλής Επικοινωνίας του ομίλου Novartis, κα Φωτεινή Μπαμπανάρα, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που βραβευόμαστε για άλλη μια χρονιά. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν την ηγετική μας θέση και αποτελούν έμπνευση για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με στόχο ένα βιώσιμο μέλλον καινοτομίας για τους ασθενείς και την κοινωνία».