Novartis może zapewnić wsparcie finansowe legalnie działającym organizacjom w ramach promowania swojej misji polegającej na poprawie opieki zdrowotnej, poszerzaniu wiedzy naukowej/medycznej lub wspieraniu lokalnych organizacji pro bono.
Odpowiedzialność za wypełnienie wniosku, jego treść oraz podjęcie wszelkich aktywności objętych wsparciem firmy Novartis, w tym za ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami spoczywa na Wnioskodawcy.

Składanie wniosku o dofinansowanie

Wniosek musi zawierać opis wyraźnie zdefiniowanego przeznaczenia środków oraz przejrzyste cele, konkretne rezultaty, cele pośrednie i wyniki, jeśli dotyczy.  Akceptowane będą wnioski pochodzące wyłącznie od legalnie działających organizacji. Ponadto pomoc finansowa może być przyznawana wyłącznie organizacjom, a nie osobom fizycznym. Wnioski składane za pośrednictwem niniejszej platformy będą akceptowane wyłącznie w wymienionych niżej kategoriach.

Dofinansowanie może być zapewnione w formie grantów.

Grant jest niezależnie wnioskowanym wsparciem pieniężnym niebędącym odpowiedzią na konkretną ofertę, przeznaczonym na opisany cel, z myślą o wspieraniu badań medycznych/naukowych, edukacji, inicjatyw dotyczących polityk postępowania oraz działalności organizacji pacjentów, z których firma Novartis nie odniesie żadnych korzyści.  Granty nie będą przyznawane partiom politycznym.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Portal GEMS ma zasięg globalny, można za jego pośrednictwem składać wnioski używając przycisku poniżej:

Poniżej podano wskazówki dotyczące korzystania z portalu.

Jak oceniane są wnioski o dofinansowanie?

Każdy wniosek po otrzymaniu zostanie poddany starannej i sprawiedliwej ocenie przez odpowiednich ekspertów z firmy Novartis, z dołożeniem wszelkich starań, by udzielić odpowiedzi po zebraniu przez nas wszystkich niezbędnych informacji.

Należy pamiętać, że dany wniosek będzie rozpatrywany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa i regulacji.

PL2302140718