Novartis, kiedy jest to możliwe, oferuje pełną dowolność w decydowaniu o tym, jak, skąd i kiedy chcemy pracować.
W ten sposób możemy zwiększać nasz wpływ na pełnioną przez nas rolę w organizacji, jednocześnie biorąc osobistą odpowiedzialność za poinformowanie przełożonych o modelu pracy i koordynowanie obowiązków z zespołem w celu efektywnej współpracy.
92%

Pracowników czerpie korzyści z elastycznych godzin pracy

108 000

Pracowników na świecie

Nasz program „Wybieram odpowiedzialnie” umożliwia pracę zdalną w komfortowym dla nas środowisku, a także wybór godzin pracy. Celem programu jest tworzenie atmosfery wzajemnego zrozumienia i wsparcia oraz zachęcenie do dobrych praktyk w zakresie zdrowia psychicznego.

PL2208124976