Rozpatrywanie skarg

W Novartis każdy ma obowiązek zgłaszania naruszeń zasad Kodeksu Etyki. Biuro SpeakUp (wcześniej zwane Biurem Praktyk Biznesowych) to miejsce, gdzie pracownicy i współpracownicy Novartis, mogą w bezpieczny sposób zgłosić wszelkie nieprawidłowości lub ich podejrzenia.

Biuro pomaga nam działać zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi, dzięki:

 • Umożliwieniu pracownikom zgłoszenia swoich zastrzeżeń i wątpliwości bez obaw o konsekwencje;
 • Traktowaniu osób zwracających się do Buira SpeakUp obiektywnie, z należytymi szacunkiem, poufnością i ochroną przed ewentualnymi działaniami odwetowymi;
 • Pilnemu ustaleniu faktów i podjęciu prób ustalenia stanu faktycznego;
 • Zapewnieniu uczciwych i konsekwentnych działań naprawczych;
 • Przekazywaniu informacji zwrotnych.

Kanały internetowe i telefoniczne Biura SpeakUp są obsługiwane przez zewnętrznego dostawcę. Biuro SpeakUp prowadzi dochodzenia dotyczące wszystkich skarg i przekazuje wszelkie uzasadnione przypadki niewłaściwego postępowania kierownictwu w celu podjęcia odpowiednich działań.

O otrzymanych i uzasadnionych zgłoszeniach informujemy w naszym Raporcie ESG Novartis in Society.

Wszelkie zgłoszenia dotyczące nieprawidłowości lub ich podejrzenia można składać bezpośrednio do Biura SpeakUp za pośrednictwem platformy internetowej (formularz internetowy lub telefon)*.

Pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości bezpośrednio do Biura SpeakUp lub za pośrednictwem któregokolwiek z poniższych pracowników:

 • kierownicy Novartis;
 • pracownicy działu P&O;
 • prezes;
 • pracownicy działu prawnego;
 • pracownicy działu Ethics, Risk & Compliance;
 • pracownik działu Global Security.

Jeżeli masz jakieś pytania na temat procesu zgłoszeń, skontaktuj się z nami: [email protected]

Jak wygląda proces SpeakUp?

Proces SpeakUp
 1. Zgłoszenie nieprawidłowości przez pracownika z wykorzystaniem platformy internetowej lub za pośrednictwem pracowników;
 2. Ocena zgłoszenia w celu ustalenia trybu postępowania
 3. Dochodzenie prowadzone przez wykwalifikowanych pracowników (globalnie lub lokalnie)
 4. Decyzja w sprawie
 5. Poinformowanie osoby zgłaszającej o wynikach dochodzenia
 6. Podjęcie działań na podstawie podjętej decyzji w sprawie
 7. Zamknięcie sprawy

* Wykorzystanie platformy internetowej lub zgłoszenie przez upoważnionych pracowników

PL2208093484