Celem wprowadzonego w Novartis programu „Energized for Life” jest zwiększenie poczucia dobrostanu pracowników w środowisku pracy, abyśmy każdego dnia mogli być najlepszą wersją nas samych.
Novartis podejmuje dalsze kroki dla wprowadzenia kultury „unbossed”, dzięki czemu zwiększa się decyzyjność pracowników.
Te kroki to między innymi elastyczne podejście do wykonywanej pracy, korzystanie z narzędzi do oszczędzania energii i czasu, który można wykorzystać na odpoczynek oraz wykorzystywanie przestrzeni biurowej w najefektywniejszy sposób.
92%

Naszych pracowników korzysta z elastycznych godzin pracy

94%

Pracowników ma dostęp do znajdujących się na miejscu centrów fitness i zewnętrznych obiektów sportowych

45 000+

Naszych pracowników ich rodzin ma dostęp do aplikacji TIGNUM X

>95%

Pracowników zostało objętych Programami Pomocy i Doradztwa Pracowniczego

1. Uważność

Bycie obecnym tu i teraz, umiejętność zatrzymania się pośród nieustannego napływu bodźców i zrozumienie dla naszych myśli, uczuć i doznań fizycznych. Praktykowanie uważności zwiększa naszą samoświadomość, minimalizuje poziom stresu i pomaga nam doceniać wartość naszego życia.

2. Zrównoważony rozwój

Dążenie do osiągnięcia stanu, w którym nasz poziom motywacji jest bardzo wysoki, mamy pozytywny stosunek do nas samych i umiejętnie radzimy sobie z różnorodnością i złożonością przestrzeni, w której się znajdujemy. Zręcznie gospodarujemy naszą energią osobistą, odpornością, sprawnością umysłową i umiejętnie wpływamy na siebie i innych. Osiągamy ten stan poprzez odpowiedni sposób myślenia, ruch, odżywianie i odpoczynek.

  • Wpływ na nas samych: energia osobista, odporność, sprawność umysłowa
  • Wpływ na innych: przemiana w osobę inspirującą innych i dostarczającą im pozytywnej energii

3. Dobrostan

W zależności od lokalizacji Novartis wspiera różnorodne programy, dotyczące:

  • Świadomości zdrowotnej: obejmujące badania przesiewowe skóry i oczu; terapię migreny
  • Kondycji fizycznej: obejmujące spotkania w trakcie spacerów, zdrowe posiłki
  • Umysłu: obejmujące zdrowy sen, uważność, pierwszą pomoc w zakresie zdrowia psychicznego.

Novartis oferuje kursy, w czasie których dzielimy się wartościowymi informacjami i ćwiczeniami dotyczącymi zdrowia psychicznego.

Uczymy się, w jaki sposób odważyć się na rozmowę o zdrowiu psychicznym, zrozumieć jej potencjalne oznaki i objawy, dowiadujemy się do kogo najlepiej skierować osobę w potrzebie i wspieramy dyskusję na temat przełamywania piętna związanego ze zdrowiem psychicznym.

  • Ergonomia: ergonomiczne urządzenia biurowe i mobilne
  • Wsparcie: Program Wsparcia Pracowniczego, Globalny Program Dobrostanu Finansowego, Program „Caring for Colleagues”
  • Elastyczność

Novartis, kiedy jest to możliwe, oferuje pełną dowolność w decydowaniu o tym, jak, skąd i kiedy chcemy pracować. Dzięki temu możemy sprostać stawianym przed nami wymaganiom i obowiązkom, zarówno w naszym życiu zawodowym, jak i osobistym w najefektywniejszy sposób.

Udostępniamy najnowsze rozwiązania technologiczne umożliwiające wydajną współpracę.

Zapewniamy komfortową i ergonomiczną przestrzeń pracy oraz wsparcie liderów, których celem jest umiejętne kreowanie i modelowanie roli danego pracownika.

  • Przestrzeń pracy

Naszym celem jest stworzenie inspirującego środowiska pracy, wspierającego dobre samopoczucie pracowników i efektywną współpracę. Wprowadziliśmy pracę zadaniową w celu stworzenia bardziej elastycznego i nastawionego na kooperację środowiska pracy.

PL2208124976