Dystrybutorem produktów leczniczych firmy Novartis na terenie Polski jest:

LEK S.A.

PASS, ul. S. Batorego 1
05-870 Błonie

Infolinia dla aptek

Zaopatrzenie Detaliczne Aptek
tel: 801 006 333
poniedziałek - piątek
w godz. 8.00 - 16.00
lub
[email protected]

Współpraca z Grupą Novartis w Polsce

Wysoka wydajność przy zachowaniu standardów etyki biznesowej to strategiczny cel firmy Novartis. Przyjęte przez Novartis zasady regulują współpracę z dostawcami zewnętrznymi w taki sposób, aby zapewnić realizację tego celu.

Do pobrania:

Kodeks Partnerów Zewnętrznych

Firma Novartis promuje społeczne i środowiskowe wartości zasad „United Nations Global Compact” wśród swoich Partnerów Zewnętrznych oraz wykorzystuje swoje wpływy tam, gdzie to jest możliwe, by zachęcić do ich przyjmowania. Kodeks Partnerów Zewnętrznych firmy Novartis („Kodeks Partnerów Zewnętrznych”) oparty jest na zasadach „United Nations Global Compact”, wytycznych ONZ dotyczących biznesu i praw człowieka oraz na innych międzynarodowych standardach i przyjętych dobrych praktykach. Kodeks Partnerów Zewnętrznych jest zgodny z Kodeksem Postępowania firmy Novartis.

Partnerzy firmy Novartis są zobowiązani do przestrzegania standardów określonych w Kodeksie Partnerów Zewnętrznych. 

Ponadto oczekuje się, że wprowadzą również u swoich własnych dostawców standardy, które w szerokim zakresie obejmują te same zasady, które są zawarte w Kodeksie Partnerów Zewnętrznych Novartis.

Do pobrania:

Dodatkowe wytyczne korporacyjne

Więcej informacji na temat wytycznych dla dostawów można znaleźć na stronach globalnych Novartis (angielska wersja językowa):

https://www.novartis.com/our-company/corporate-responsibility/codes-policies-guidelines