Niniejsza informacja ma na celu realizację przez Novartis Poland Sp. z o.o. obowiązków wynikających z art. 27c ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1800).

Informacja Novartis Poland Sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022 (PDF 0,18MB)

Informacja Novartis Poland Sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej za rok 2021 (PDF 0,15MB)

Informacja Novartis Poland Sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej za rok 2020 (PDF 0,14MB)

 

PL2030255122