Nasze zespoły specjalizujące się w poszczególnych grupach chorób współpracują ze sobą od początku procesu powstawania środka terapeutycznego do wczesnej fazy klinicznych prac rozwojowych. Współpraca ta obejmuje wiele dyscyplin naukowych oraz wiele organizacji i przyczynia się do realizacji naszej misji, jaką jest poprawa jakości i długości życia ludzi.

ALK-dodatni niedrobnokomórkowy rak płuca

 
Każdego roku u ponad 2 milionów osób na całym świecie diagnozuje się raka płuc, który jest główną przyczyną zgonów z powodu chorób nowotworowych. Najczęstszym typem raka płuc jest niedrobnokomórkowy rak płuca, który występuje w 8 do 9 na 10 przypadków.

Choroba Chagasa

Wraz z partnerami zabiegamy o to, aby zmienić wyobrażenie o walce z chorobą Chagasa i dążymy do wprowadzenia zintegrowanego i kompleksowego podejścia do opieki.

Choroba koronawirusowa (COVID-19)

Firma Novartis reaguje na chorobę koronawirusową (COVID-19), troszcząc się przede wszystkim o bezpieczeństwo współpracowników i pacjentów na całym świecie. Angażujemy się również w wysiłki badawcze, wspieranie społeczności oraz zapewnianie stabilnej podaży i ceny niezbędnych leków.

Choroba nerek

Nerki mają decydujące znaczenie dla naszego zdrowia. Często dopiero w przypadku zaburzeń w ich funkcjonowaniu zdajemy sobie sprawę, jak ważne są nasze nerki. Dowiedz się więcej o chorobach nerek, w tym o rzadkich chorobach nerek oraz ich wpływie na pacjentów i systemy opieki zdrowotnej.

Choroby nowotworowe

W firmie Novartis dążymy do tego, by wyjaśnić mechanizmy powstawania nowotworów. Opracowujemy nowe terapie dla szeregu powszechnie występujących oraz rzadkich nowotworów, inwestując w różnorodne platformy technologiczne i eksperymentując w stosowaniu terapii łączonej.

Czerniak

Czerniak to najpoważniejszy rodzaj nowotworu skóry. Częstą przyczyną czerniaka jest uszkodzenie DNA w komórkach skóry.

Hematologia

Hematologia obejmuje zarówno nowotwory złośliwe, jak i niezłośliwe choroby krwi oraz zaburzenia związane ze składnikami krwi, takich jak krwinki i komórki szpiku kostnego. Przyczyny powstawania tych nowotworów i zaburzeń są zróżnicowane, a rokowania mogą być różne w zależności od choroby.

Malaria

Od dwudziestu lat angażujemy się w walkę z malarią. Obecnie pracujemy nad nową generacją leków przeciwmalarycznych.

Migrena

Migrena jest poważną i odrębną chorobą neurologiczną, na którą cierpi miliard ludzi na całym świecie. Trzy razy częściej dotyka ona kobiet niż mężczyzn. Migrena to napadowy ból głowy o nasileniu od umiarkowanego do ciężkiego, któremu towarzyszą nudności, wymioty oraz nadwrażliwość na światło, dźwięki i zapachy.

Niedokrwistość sierpowata (NS)

Firma Novartis stosuje kompleksowe podejście do leczenia NS. Opracowujemy nowe, innowacyjne leki do leczenia tej choroby i zabiegamy o zwiększenie dostępu do diagnostyki, leczenia i opieki.

Niewydolność serca

Niewydolność serca to wyniszczający i potencjalnie zagrażający życiu stan, w którym serce nie jest w stanie pompować wystarczającej ilości krwi w organizmie, co jest przyczyną zmęczenia i duszności u pacjentów i wiąże się z ryzykiem nagłej śmierci sercowej.

Ostra białaczka szpikowa (ang. acute myeloid leukemia, AML)

Ostra białaczka szpikowa (AML) jest agresywną chorobą nowotworową krwi i szpiku kostnego, która odpowiada za większą część rocznej liczby zgonów z powodu białaczki. 

Podwyższony poziom lipoproteiny (a)

Nasze badania dostarczają odpowiedzi na pytania dotyczące rodzaju cholesterolu zwanego lipoproteiną (a) oraz wpływu podwyższonego poziomu lipoproteiny (a) na choroby sercowo-naczyniowe.

Przewlekła białaczka szpikowa (PBS)

Przewlekła białaczka szpikowa lub PBS jest stosunkowo wolno postępującą chorobą nowotworowa krwi i szpiku kostnego, która co roku dotyka od jednej do dwóch na każde 100 000 osób.

Rak gruczołu krokowego

Rak prostaty jest najczęściej diagnozowanym nowotworem w ponad połowie krajów na świecie. Wykorzystujemy wiedzę naukową o terapiach celowanych w celu zmniejszenia globalnego obciążenia chorobami, przedłużenia życia pacjentów i podniesienia obecnych standardów opieki.

Rak piersi

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem na świecie i główną przyczyną zgonów z powodu raka w krajach słabo rozwiniętych. Od 35 lat priorytetem firmy Novartis jest zapewnienie odpowiedniego leczenia pacjentkom z przerzutowym rakiem piersi oraz kontynuacja badań nad nowymi metodami leczenia wczesnego raka piersi.

Rak płuc

Rak płuc jest jednym z najczęstszych nowotworów na świecie. Każdego roku diagnozuje się ponad 2 miliony nowych przypadków.

Rdzeniowy zanik mięśni (spinal muscular atrophy, SMA)

SMA jest rzadką i wyniszczającą chorobą genetyczną, której przyczyną jest brak genu SMN1 wpływającego na produkcję pełnowartościowego białka przeżycia neuronów ruchowych, co prowadzi do szybkiej i nieodwracalnej utraty motoneuronów.

Stwardnienie rozsiane

Stwardnienie rozsiane to przewlekła choroba ośrodkowego układu nerwowego o charakterze zapalno-demielinizacyjnym, która zaburza normalne funkcjonowanie mózgu, nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego. Stwardnienie rozsiane dotyka około 2,3 miliona ludzi na całym świecie, z czego od około 3 do 5% stanowią dzieci.

Szpiczak mnogi

Dowiedz się o szpiczaku mnogim oraz o zaangażowaniu firmy Novartis w prace badawczo-rozwojowe na rzecz pacjentów cierpiących na ten rzadki nowotwór.

Trąd

Firma Novartis i Fundacja Novartis od ponad 30 lat współpracują z partnerami na całym świecie w celu wyeliminowania trądu – i jesteśmy zdeterminowani, aby uczynić ostatni krok w dążeniu do tego celu.

Zespół suchego oka (ZSO)

Przyczyną zespołu suchego oka (ZSO)  może być hiperosmolarność łez, zaburzenia filmu łzowego oraz brak adaptacji. Istnieją różne dane na temat częstości występowania tej choroby, ocenia się jednak, że może ona występować u od 5 do 50% ludzi na całym świecie.

PL2302140718