Novartis poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu rozumie odpowiedzialne budowanie relacji zarówno wewnętrznych (firma-pracownicy) jak i zewnętrznych (firma-otoczenie). Nasza działalność prospołeczna jest szczególnie widoczna w następujących obszarach:

Pacjenci

Wspieramy prawo do zapewnienia opieki medycznej i wierzymy, że największe korzyści w poszukiwaniu rozwiązań służących globalnej poprawie opieki zdrowotnej można osiągnąć dzięki współpracy i dialogowi.

Proponujemy szeroki wachlarz programów zwiększających dostęp do leków. Niektóre z nich powstały w ramach partnerstwa z takimi organizacjami jak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), agencjami rozwoju przedsiębiorczości czy organizacjami pozarządowymi.

W krajach rozwijających się firma Novartis zapewnia darmowe leczenie trądu oraz gruźlicy. Jesteśmy również zaangażowani w pomoc chorym na malarię. Zapewniamy leki oraz organizujemy doraźną pomoc lekarską w tych miejscach świata, gdzie o to najtrudniej.

Również w Polsce prowadzimy wiele akcji propacjenckich, mających na celu budowanie świadomości o wielu jednostkach chorobowych i sposobach radzenia sobie z nimi. Organizujemy badania przesiewowe oraz angażujemy się w ogólnopolskie kampanie społeczne. Zapewniamy programy dostępu do leczenia przed możliwością udostępnienia terapii w ramach refundacji (tzw. managed access programs).

Wsparcie finansowe

Novartis może zapewnić wsparcie finansowe lub inne formy wsparcia organizacjom działającym w ramach promowania misji poprawy sytuacji pacjentów poprzez poszerzanie wiedzy naukowej i medycznej oraz wspieranie lokalnych organizacji pro bono.

Ludzie i społeczności

Dokładamy wszelkich starań, by promować wśród pracowników Novartis takie wartości jak zdrowy tryb życia, rozwój zawodowy czy integrację społeczną. Pod wieloma względami Novartis jest wysoce zróżnicowaną organizacją. Kadra kierownicza, składająca się z kilkuset najwyższych rangą dyrektorów Novartis, reprezentuje kilkadziesiąt narodowości. Odsetek kobiet wchodzących w jej skład stale wzrasta. Co roku w kwietniu, w rocznicę powstania firmy Novartis, obchodzony jest Novartis Community Partnership Day - dzień, w którym pracownicy firmy na całym świecie biorą udział w różnego rodzaju akcjach na rzecz społeczności lokalnych i środowiska naturalnego.

W Polsce od wielu lat opiekujemy się jednym z warszawskich domów dziecka. Nasi pracownicy każdego roku, odwiedzają mieszkające w nim dzieci i organizują dla nich różnego rodzaju warsztaty i wycieczki edukacyjne. Placówka może też liczyć na nasze wsparcie finansowe, a jej podopieczni otrzymują od nas wyprawki szkolne.

Czynnie uczestniczymy także w akcjach społecznych. Regularnie bierzemy udział w zbiórkach krwi oraz innych wydarzeniach charytatywnych, jak np. „Onkobieg”. W naszym biurze prowadzona jest również zbiórka plastikowych korków, które następnie przekazujemy instytucjom działającym na rzecz osób niepełnosprawnych.

Środowisko naturalne

Na podstawie Protokołu z Kioto, w 2005 roku Novartis dobrowolnie zobowiązał się do zredukowania emisji gazów cieplarnianych w skali globalnej tj. o 5 proc. do 2012 roku, w porównaniu do poziomów z 1990 roku. W Argentynie firma zakupiła w celu zalesienia ziemię, wcześniej używaną, jako pastwiska, aby zrekompensować skutki emisji CO2. Kolejnym projektem neutralizującym wpływ emisji gazów cieplarnianych są sponsorowane przez Novartis plantacje jatrofy w Mali (Afryka), która może służyć, jako surowiec do produkcji biopaliwa.

W Polsce również stawiamy na ekologię. Prowadzimy wiele akcji zwiększających wiedzę naszych pracowników z zakresu ochrony środowiska. Trwa proces wymiany samochodów służbowych pracowników Novartis na flotę zieloną.

Etyka w biznesie

Wysokie standardy etyczne są nieodłącznym elementem biznesu Novartis. Przestrzeganie etyki w biznesie zapewnia przewagę konkurencyjną oraz wzmacnia reputację firmy. Działalność Novartis odbywa się w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Wszystkie zostały ujęte w trzech dokumentach - Kodeksie Etyki Novartis (Code of Ethics), Polityce Obywatelskiej Novartis (Corporate Citizenship Policy) oraz Wytycznych (Guidelines) do tych dokumentów. Firma Novartis opracowała także specjalny dokument - Politykę P3, która zawiera zasady i standardy dotyczące prowadzenia kontaktów z przedstawicielami zawodów medycznych, organizacjami ochrony zdrowia oraz z pacjentami w sposób etyczny. Reguły te obowiązują we wszystkich oddziałach Novartis na świecie. Promowany jest też program, którego celem jest wspieranie kadry kierowniczej w tworzeniu, propagowaniu oraz wdrażaniu kultury etyki i przestrzegania zasad w biznesie.

Uśmiechnięty mężczyzna ze skrzyżowanymi ramionami

Novartis jest również jednym z sygnatariuszy Kodeksu Dobrych Praktyk INFARMY. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tego dokumentu.

PL2203025512