Novartis ma cel o ogromnym znaczeniu dla świata – jest to zmiana oblicza medycyny w celu poprawy i przedłużenia ludzkiego życia. Spełnienie tej misji wymaga działania w oparciu o najwyższe standardy etyczne, dzięki czemu budujemy i wzmacniamy zaufanie społeczne.

W Novartis dążymy do zwiększenia poczucia osobistej odpowiedzialności naszych pracowników i partnerów biznesowych, wdrażania kultury etyki i przestrzegania zasad. Silnie angażujemy się w przestrzeganie praw człowieka i zarządzanie ryzykiem w naszym łańcuchu dostaw.

Aby jeszcze bardziej wzmocnić działania oparte na zasadach i etyczne podejmowanie decyzji, opracowaliśmy Kodeks Etyki Firmy Novartis. Stanowi on przewodwnik, który ma pomóc naszym pracownikom w sytuacjach złożonych lub niejasnych oraz stymulować konstruktywne rozmowy na temat etyki.

Najwyższe standardy etyczne są nieodłącznym elementem działalności biznesowej Novartis. Podejmujemy wszelkie konieczne kroki, by zapewnić naszym pracownikom i współpracownikom warunki do właściwego postępowania zgodnego z naszym Kodeksem Etyki i wszystkimi obowiązującymi przepisami. Jednocześnie, prowadząc działania na tak szeroką skalę, nie możemy wykluczyć możliwości niewłaściwego działania ze strony osób fizycznych. Aby temu zapobiec stosujemy niezbędne środki, aby dokładnie badać podejrzenia nieprawidłowości. W przypadku wykrycia nieodpowiednich aktywności podejmujemy szybkie i odpowiednie kroki. Ponadto nasze Biuro SpeakUp jest miejscem, gdzie każdy pracownik i współpracownik może w bezpieczny sposób zgłosić wszelkie nieprawidłowości lub ich podejrzenie bez obaw o konsekwencje.

PL2208093484