Naszą ambicją jest stanie się katalizatorem pozytywnych zmian i liderem branży w działaniu z poszanowaniem środowiska naturalnego. Ciągłe inwestycje w naszą planetę wspierają misję i cel działania Novartis jakim jest zmiana oblicza medycyny, by poprawiać i przedłużać ludzkie życie. Jest to również droga ku budowaniu zaufania w społeczeństwie, polegająca na prowadzeniu działań opartych na przejrzystości i dążeniu do tworzenia trwałych zmian.

Nasze zobowiązania

Ludzie biznesu grafika

Ludzie

Zachęcamy współpracowników, bez względu na ich rolę w organizacji, do przyjęcia postawy poszanowania zrównoważonego rozwoju środowiskowego.

Kobieta z dzieckiem grafika

Pacjenci

Będziemy pracować nad zrozumieniem, w jaki sposób zmieniający się klimat wpłynie na zdrowie ludzi i dostarczanie leków przyjaznych dla środowiska.

Planeta grafika

Planeta

Zminimalizujemy wpływ naszych działań na planetę i zainwestujemy w rozwiązania środowiskowe, które również chronią bioróżnorodność.

Nasza strategia i cele

Naszym celem jest wspieranie zrównoważonego rozwoju poprzez nasze własne działania, a także działania naszych dostawców. Wyznaczyliśmy ambitne cele, aby zminimalizować nasz wpływ na klimat, produkcję odpadów i zużycie wody. W 2021 r. zobowiązaliśmy się do osiągnięcia zerowej emisji do 2040 r. Obecnie jesteśmy w trakcie dostosowywania naszej strategii i celów do nowego standardu Net Zero (SBT) opublikowanego w październiku 2021 r.

Osiągnięcia 2021

34%

redukcja emisji gazów cieplarnianych (zakres 1 i 2) w porównaniu z 2016 r.

40%

zmniejszenie zużycia wody w porównaniu z 2016 r.

56%

redukcja utylizacji odpadów w porównaniu z 2016 r.

Raportowanie działalności w poszanowaniu zasad zrównoważonego rozwoju środowiska

Z powagą traktujemy odpowiedzialność za ochronę środowiska. Publikujemy kilka kluczowych informacji o naszych wysiłkach na rzecz zmniejszenia wpływu działalności na środowisko.

 

Novartis w społeczeństwie, zintegrowany raport 2021

Zintegrowany Raport Novartis w społeczeństwie, obejmuje naszą działalność, strategię i wyniki, w tym kwestie środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem.

Sprawdź wersję interaktywną

Sprawdź pełny raport w wersji angielskiej (PDF 7.7 MB)

Dane Novartis dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska (HSE) 2016-2021

Dane HSE są gromadzone i przeglądane co kwartał, bieżące dane zostaną zaktualizowane w I półroczu 2022 roku.

Pobierz (PDF 0,1MB)

Ujawnienie CDP 2021

Każdego roku przekazujemy do CDP nasze uwagi dotyczące zmian klimatu i wody. CDP to organizacja charytatywna typu non-profit, która zarządza globalnym systemem ujawniania informacji dla inwestorów, firm, miast, stanów i regionów w celu zarządzania ich wpływem na środowisko.

CDP Klimat 2021

CDP Woda 2021

Dane Novartis HSE za rok 2020

W pierwszej połowie każdego roku publikujemy dokument zawierający dodatkowe szczegóły na temat naszej strategii zrównoważonego rozwoju i wyników zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative (GRI).

Pobierz (PDF 0,2MB)

PL2208093484