Bezpieczeństwo w czasie pandemii COVID-19

Mając na uwadze bezpieczeństwo kandydatów do pracy oraz naszych pracowników, Novartis na bieżąco monitoruje sytuację związaną z pandemią koronawirusa. W stosownych przypadkach rozmowy kwalifikacyjne prowadzone są w sposób wirtualny.

Jeżeli jesteś obecnie w trakcie procesu rekrutacyjnego do firmy należącej do grupy Novartis i masz pytania lub wątpliwości dotyczące nadchodzących rozmów, skontaktuj się proszę z przedstawicielem działu P&O lub Talent Acquisition.

Wejcie do kampusu Novartis

Uważaj na fałszywe oferty pracy

Mamy świadomość, że istnieją nieuczciwe praktyki, w których wykorzystuje się nazwę naszej firmy lub nazwisko przedstawiciela Novartis, w celu oszukania osób poszukujących pracy. Chcemy podkreślić, że Novartis nie składa ofert pracy bez rozmowy kwalifikacyjnej i nigdy nie prosi kandydatów o przekazanie środków finansowych.

Jeżeli natrafiłeś na ogłoszenie o pracę lub otrzymałeś ofertę, co do których podejrzewasz, że mogą być fałszywe, to zdecydowanie zalecamy, żebyś na nie nie odpowiadał, nie przekazywał żadnych danych osobowych ani pieniędzy.

PL2208124976