Wejcie do kampusu Novartis

Uważaj na fałszywe oferty pracy

Mamy świadomość, że istnieją nieuczciwe praktyki, w których wykorzystuje się nazwę naszej firmy lub nazwisko przedstawiciela Novartis, w celu oszukania osób poszukujących pracy. Chcemy podkreślić, że Novartis nie składa ofert pracy bez rozmowy kwalifikacyjnej i nigdy nie prosi kandydatów o przekazanie środków finansowych.

Jeżeli natrafiłeś na ogłoszenie o pracę lub otrzymałeś ofertę, co do których podejrzewasz, że mogą być fałszywe, to zdecydowanie zalecamy, żebyś na nie nie odpowiadał, nie przekazywał żadnych danych osobowych ani pieniędzy.

PL2308219611