Dokładamy wszelkich starań, aby nasi pracownicy działali zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi. W tym celu 1 września 2020 r. wprowadziliśmy w życie nowy Kodeks Etyki.

Kodeks opracowany został we współpracy z naszymi pracownikami, aby odzwierciedlić najróżniejsze konteksty, w jakich działamy. Ma on stymulować konstruktywne rozmowy na temat etyki oraz, co najważniejsze, pomagać nam postępować właściwie.

Kodeks oparty jest na czterech zasadach etycznych:

  • Miej otwarty umysł
  • Bądź uczciwy/a
  • Bądź odważny/a
  • Bądź odpowiedzialny/a

Kodeks Etyki zastąpił nasz dotychczasowy Kodeks Postępowania i stanowi fundamentalną część warunków zatrudnienia pracowników spółek Grupy Novartis. Wszyscy pracownicy otrzymują Kodeks po dołączeniu do firmy i są odpowiedzialni za działania zgodnie z jego zasadami. Jest dostępny w 22 językach i został zaadaptowany przez lokalne zarządy.

Kodeks to zbiór wartości, które reprezentujemy, wyznacza zasady i oczekiwania dotyczące etycznego postępowania w biznesie. Stanowi on przewodnik podejmowania decyzji, który ma pomóc nam wszystkim w sytuacjach złożonych lub niejasnych.

Nasze zasady etyczne

Kodeks Etyki koncentruje się na naszym zaangażowaniu w spełnieniu oczekiwań kluczowych grup interesariuszy: pacjentów, współpracowników, udziałowców, partnerów opieki zdrowotnej i ogółu społeczeństwa.

Nasze zasady etyczne stanowią podstawę podejmowanych przez nas decyzji i zapewniają uczciwe postępowanie w celu spełnienia naszej misji przeobrażenia medycyny z zamiarem poprawy i przedłużenia ludzkiego życia.

Podejmowanie decyzji

Zdajemy sobie sprawę, że świat nie jest czarno – biały i nie każda decyzja jest oczywista. Dlatego stworzyliśmy internetowe, interaktywne narzędzie, które pomaga naszym pracownikom podjąć etyczną decyzję. Program składa się z 15 pytań, które skłaniają do głębokiej refleksji i naprowadzają na właściwy wybór. Narzędzie ujawnia do 6 możliwych błędów oraz udostępnia materiały do naszej nauki. Nie zastępuje ono rozmowy i konsultacji, nie daje ostatecznej odpowiedzi co należy zrobić, ale pomaga poszerzyć perspektywy i zachęca do lepszego zrozumienia naszych zasad.

Oczekujemy, że liderzy będą dawać przykład innym pracownikom. W planowaniu biznesowym muszą uwzględniać wymiary etyczne w codziennej pracy umożliwiać współpracownikom podejmowanie odpowiedzialnych decyzji oraz budować bezpieczne środowisko do omawiania pojawiających się wyzwań etycznych.

W Novartis nagradzamy etyczne zachowanie, włączając do całorocznej oceny wyników wyznacznik zgodności działań każdego pracownika z naszymi wartościami. Osiągnięcie celów biznesowych i dostosowanie zachowania do wartości Novartis są traktowane na równi.


Powiązane linki

 

PL2208093484