Novartis współpracuje ze społecznością pacjentów na całym świecie, aby odkryć nowe sposoby na poprawę jakości i przedłużenie ludzkiego życia. Inwestycje w badania i rozwój stanowią podstawę naszego zaangażowania w wykorzystywanie innowacji opartych na nauce do odpowiadania na kluczowe problemy zdrowotne. Wierzymy, że największe korzyści w tworzeniu rozwiązań służących globalnej poprawie opieki zdrowotnej można osiągnąć dzięki współpracy i dialogowi.

Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest zrozumienie przez pacjentów i opiekunów, czego mogą oczekiwać od firmy Novartis.

Poszanowanie i zrozumienie perspektywy społeczności pacjentów

Zobowiązujemy się do aktywnego dialogu ze społecznością pacjentów, który ma przysłużyć się w procesie opracowywania i wprowadzania na rynek naszych leków, aby przynosiić korzyści dla wszystkich zaangażowanych stron.

Dążymy do tego, żeby nasze produkty były możliwie jak najłatwiejsze w użyciu i dostosowane do potrzeb i ograniczeń fizycznych pacjentów. Dokładamy wszelkich starań, by informacje o naszych produktach były zrozumiałe i aby pracownicy systemu ochrony zdrowia na bieżąco otrzymywali aktualne i dokładne infomacje.

U podstaw naszych wartości leży poszanowanie niezależności i integralności społeczności pacjentów oraz przejrzysty sposób działania.

Poszerzenie dostępu do naszych leków

Naszym zobowiązaniem jest współpraca ze społecznością pacjentów i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak instytucje państwowe, przedstawiciele systemu ochrony zdrowia czy inne firmy farmaceutyczne, aby dostarczać pacjentom leków, których potrzebują.

Nasza strategia zwiększania dostępu do wszystkich nowych leków opiera się na trzech zasadach:

  • działalności badawczo – rozwojowej, której celem jest zaspokojenie potrzeb zdrowotnych,
  • kontynuacji działań na rzecz zwiększenia przystępności cenowej leków,
  • pracy na rzecz wzmocnienia systemu opieki zdrowotnej.

Dostarczamy dostosowane do potrzeb i skalowane programy zwiększające dostęp do terapii. Są to m.in. programy pomocy pacjentom, modele komercyjne, społeczne modele biznesowe, darowizny leków. Za pośrednictwem naszego oddziału Sandoz wprowadzamy na rynek leki generyczne i biopodobne.

Zobowiązujemy się do sprawdzania możliwości zapewnienia pacjentom dostępu do naszych leków eksperymentalnych na żądanie przed ich zatwierdzeniem przez organ regulacyjny.

Odpowiedzialne prowadzenie badań klinicznych

Już na wczesnych etapach procesu opracowywania leków, zobowiązujemy się do zdobywania informacji na temat potrzeb i preferencji społeczności pacjentów, a także do ciągłego doskonalenia sposobu przekazywania pacjentom informacji przed rozpoczęciem badania klinicznego, w trakcie oraz po jego zakończeniu.

Korzystając ze spostrzeżeń pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych, sprawdzając nowatorskie rozwiązania oparte na najnowszej technologii i wdrażając strategie, których celem jest zapewnienie by nasze badania odzwierciedlały różnorodność pacjentów, dążymy do poprawy dostępu do udziału w badaniach klinicznych społeczności pacjentów.

Zdajemy sobie sprawę, że wyniki badań klinicznych powinny być wykorzystywane do poprawy zdrowia publicznego i zobowiązujemy się zapewnić pacjentom i innym interesariuszom dostęp do informacji uzyskanych w trakcie realizacji badań, w tym korzystnych i niekorzystnych wyników.

Po zakończeniu badania udostępniamy wyniki na stronach clinicaltrials.gov i EudraCT. Prosimy również niezależnych sponsorów by wyniki wszystkich badań zainicjowanych przez badaczy (IIT(PDF 0.2 MB)) i wspieranych przez Novartis były upublicznione.

Po pomyślnym zakończeniu badań klinicznych zobowiązujemy się do rejestracji naszych nowych leków w każdym kraju, w którym pacjenci uczestniczyli w badaniach. W przypadku, gdy lek jest zarejestrowany, a nie dostępny na rynku, dostarczymy go, zgodnie z lokalnymi przepisami, pacjentom, którzy uczestniczyli w badaniach, aby zapewnić, że ich leczenie nie zostanie przerwane.

Przejrzystość działania

Zobowiązujemy się do przejrzystego dzielenia się informacjami na temat naszych interakcji z pracownikami służby zdrowia i społecznością pacjentów oraz do ujawniania informacji na temat wszystkich form wsparcia, zarówno finansowego jak i niefinansowego.

Zobowiązujemy się do regularnego raportowania postępów w realizacji tych zobowiązań.

(Podpisane przez Komitet Wykonawczy Novartis w imieniu wszystkich współpracowników Novartis)

PL2208093475