Novartis współpracuje z przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) oraz organizacjami ochrony zdrowia (HCO) w celu opracowywania nowych terapii. Współpraca ta jest niezbędna dla rozwoju medycyny. 

Czujemy się zobowiązani do otwartej oraz przejrzystej komunikacji, dotyczącej współpracy pomiędzy Novartis a HCP i HCO, która polega na dwustronnej wymianie wiedzy i doświadczeń, realizowanej według powszechnie znanych i akceptowanych reguł prawa i etyki. Wierzymy, że przyczyni się to do upowszechnienia standardów przejrzystej współpracy i zwiększenia zaufania do środowiska medycznego i innowacyjnych firm farmaceutycznych. 

Działając w zgodzie z Kodeksem Przejrzystości opracowanym przez Europejską Federację Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA oraz Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, publikujemy dane na temat zakresu i wartości współpracy spółek Grupy Novartis z przedstawicielami zawodów medycznych oraz organizacjami ochrony zdrowia. 

Zachęcamy przedstawicieli zawodów medycznych oraz organizacje ochrony zdrowia do udzielania nam indywidualnych zgód na publikację danych. 

Więcej informacji można znaleźć na stronach internetowych:

 

Kodeks przejrzystości

 

 

Kontakt

[email protected]