Ważna informacja o bezpieczeństwie leku zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

W celu otrzymania drukowanych wersji materiałów edukacyjnych prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected].