Czym jest działanie niepożądane?

Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.

Dlaczego należy zgłaszać działania niepożądane?

Zgłaszając działania niepożądane produktów Novartis, pomagasz nam zapewniać bezpieczeństwo naszych produktów i naszych pacjentów. Informacje od Ciebie umożliwią także firmie Novartis wypełnienie jej obowiązków w zakresie składania raportów do władz ds. ochrony zdrowia, które wymagają, abyśmy dołączali do naszych produktów informacje o działaniach niepożądanych – nawet w przypadkach, gdy związek pomiędzy produktem a działaniem nie został ostatecznie potwierdzony.

Jeżeli Ty lub osoba, w której imieniu zgłaszasz zdarzenie, aktualnie doświadcza ciężkich reakcji niepożądanych, powinniście przed zgłoszeniem skontaktować się ze swoim lekarzem lub innym pracownikiem ochrony zdrowia.

W jaki sposób zgłaszać działania niepożądane?

Prosimy o kontakt z lokalnym Działem Bezpieczeństwa Pacjentów pod adresem:

[email protected]

lub telefonicznie pod numerem 22 375 4 880 - całodobowa poczta głosowa

PL2208093475