Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia od 1 listopada 2022 r. leczenie ofatumumabem dorosłych pacjentów z rzutowo remisyjną postacią stwardnienia rozsianego w ramach I linii leczenia oraz terapia siponimodem dla pacjentów z wtórnie postępującą postacią SM będą w pełni  finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia po spełnieniu przez pacjentów kryteriów kwalifikacji programu lekowego B.29 Leczenie chorych na stwardnienie rozsiane.

– Neurologia, dziedzina, w której jako Novartis jesteśmy obecni od 60 lat, to szczególnie ważny dla nas obszar terapeutyczny. Odzwierciedleniem tego jest listopadowa lista refundacyjna, będąca prawdziwym przełomem dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w Polsce. Po raz pierwszy chorzy zyskali dostęp do wysoko efektywnych terapii, takiej jak ofatumumab, w 1 linii leczenia. Ofatumumab będzie teraz dostępny dla pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM, dając im szansę na wysoce skuteczne i bezpieczne leczenie już we wczesnym stadium choroby, a tym samym zapobiegąc wczesnemu postępowi niesprawności – mówi Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland. – Co więcej, zmiany w programie lekowym zabezpieczyły potrzeby terapeutyczne ostatniej grupy chorych z SM, która do tej pory nie miała dostępu do leczenia. Refundacja siponimodu, terapii o udowodnionej klinicznie wysokiej skuteczności pozwoli nie tylko na zahamowanie progresji choroby i zachowanie samodzielności pacjentów, ale również znacznie przełoży się na mniejsze koszty dla systemu ochrony zdrowia w Polsce – dodaje Monique Clua Braun.

Równowaga między wysoką skutecznością leczenia a bezpieczeństwem

Do niedawna terapia nowo zdiagnozowanych pacjentów z SM rozpoczynała się od leków o mniejszej skuteczności, ale o znanym i udokumentowanym profilu bezpieczeństwa. Obecnie na świecie obserwuje się nowy kierunek w leczeniu stwardnienia rozsianego. Coraz częściej w praktyce klinicznej od momentu diagnozy stosuje się wysoko efektywne terapie (tzw. HET – highly effective treatment). Badania wykazują, że wprowadzenie ich od początku leczenia powoduje zatrzymanie procesu rozwoju choroby i wiąże się z mniejszym postępem niepełnosprawności po 6-10 latach niż w przypadku rozpoczęcia terapii w późniejszym przebiegu choroby1.

– Stwardnienie rozsiane to choroba autoimmunologiczna, więc jeśli stany zapalne zostaną skutecznie zatrzymane na początku choroby, to procesy neurodegeneracyjne nie wystąpią lub zostaną znacząco opóźnione. Ofatumumab jest pierwszym lekiem, który może zaoferować pacjentom wysoce skuteczne i bezpieczne leczenie nawet we wczesnym stadium choroby, a tym samym zapobiegać wczesnemu postępowi niesprawności. Wprowadzenie wysoko efektywnej terapii takiej jak ofatumumab, zapewniającej równowagę między wysoką skutecznością a bezpieczeństwem, daje możliwość pacjentowi i lekarzowi wyboru optymalnego leczenia w ramach terapii SM – tłumaczy prof. dr hab. Monika Adamczyk-Sowa,  Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Prezes Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Jedyna terapia o udowodnionej i powszechnie uznanej skuteczności w SPMS

Jeszcze do niedawna leczenie na stwardnienie rozsiane było możliwe jedynie 
u pacjentów z rzutowo-remisyjną postacią SM. Chorzy na postać pierwotnie postępującą nie mieli wskazanej żadnej skutecznej terapii. Sytuacja wyglądała podobnie w przypadku postaci wtórnie postępującej, w której dostępne w ramach programów lekowych terapie dla postaci rzutowo-remisyjnej modyfikujące przebieg choroby nie wykazują skuteczności w przypadku SPMS2

– Procesy poznawcze u pacjentów z wtórnie postępującą postacią stwardnienia rozsianego mogą być upośledzone i nasilać się szybciej niż w innych postaciach choroby. Zatrzymanie progresji choroby i tym samym atrofii mózgu, możliwe jest dzięki wdrożeniu skutecznej terapii. Siponimod jest jedynym dostępnym lekiem o udowodnionej i powszechnie uznanej skuteczności we wtórnie postępującej postaci stwardnienia rozsianego i niezmiernie cieszy nas, że od listopada będzie dostępny dla polskich pacjentów – tłumaczy prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa
– Mimo że w ostatnich latach dokonał się duży postęp, a dostęp do leczenia dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w Polsce znacznie się polepszył, w końcu możemy mówić o pełnym sukcesie leczenia stwardnienia rozsianego w Polsce, kiedy wszystkie grupy pacjentów są równie dobrze zaopatrzone – dodaje prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa.


Novartis - relacje z mediami

E-mail: [email protected]
Aneta Poznanska
Communications & Engagement Head Novartis Poland
M: +48 663 874 857
E: [email protected]

Paź 24, 2022

Piśmiennictwo:

1. Timing of high-efficacy therapy for multiple sclerosis: a retrospective observational cohort study I Lancet Neurol I 2020 Apr;19(4):307-316 I Dostęp: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32199096/

2. Kapica-Topczewska K et al. The effectiveness of interferon beta versus glatiramer acetate and natalizumab versus fingolimod in a Polish real-world population, October 2019

PL2210286950