4 ตุลาคม 2566 

  • Novartis ประกาศแยกธุรกิจ บริษัท Sandoz เป็นบริษัทอิสระที่แยกการดำเนินงานกันอย่างสิ้นเชิง  โดยหุ้นของ Sandoz จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายวันนี้ ( 4 ตุลาคม 2566 )ที่ ตลาด SIX Swiss Exchange
  • การประกาศแยกธุรกิจครั้งนี้ จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์จาก Novartis ด้วยเนื่องจาก Novartis จะใช้เงินทุนและความมุ่งมั่นด้านการจัดการที่มุ่งเน้นการพัฒนายานวัตกรรมอย่างเต็มที่
  • Novartis เป็นบริษัทยาที่มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยาที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและพร้อมออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้ Novartis มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดอันหนึ่งในอุตสาหกรรม  Novartis มุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มการรักษาโรคที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นแนวคิดการรักษาโรคที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ รวมถึงโรคที่กำลังเป็นปัญหาหลักสำคัญของคนทั่วโลก 
  • ผลจากการประกาศการแยกธุรกิจ นี้ ทำให้บริษัทคาดการณ์แนวโน้มยอดขายและรายได้หลักจากการดำเนินงานที่เติบโตขึ้นในปี 2023 
  • Novartis ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาแนวทางที่สอดคล้องกันในการให้ความสําคัญของการจัดสรรเงินทุน ซึ่งรวมถึงการซื้อหุ้นคืนและนโยบายเงินปันผลที่แข็งแกร่งและเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการกลับมาปรับฐานตัวเลขใหม่หลังการประกาศแยกธุรกิจบริษัทSandoz

เมืองบาเซิล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 4 ตุลาคม 2023 — Novartis ประกาศแยกธุรกิจอย่างเป็นทางการจาก บริษัท Sandoz  ซึ่งเป็น ธุรกิจยาสามัญและยาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilars) ผ่านการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของ Novartis และใบรับฝากหุ้นที่ออกโดยสถาบันการเงินในสหรัฐอเมริกา (American Depositary Receipts, ADR) โดยผู้ถือแต่ละคนจะได้รับหุ้น Sandoz หนึ่งหุ้นสําหรับหุ้น Novartis ทุกห้าหุ้น หรือ Sandoz ADR หนึ่งหุ้นสําหรับทุก ๆ ห้า Novartis ADR ซึ่งเกิดขึ้น ณ ช่วงสิ้นสุดเวลาทำการในวันที่ 3 ตุลาคม , 2566 

การประกาศแยกธุรกิจครั้งนี้ จะช่วย Novartis สามารถเปลี่ยนโฉมองค์กรมาเป็นบริษัทยาชั้นนําที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมได้โดยสมบูรณ์ด้วยการจัดสรรเงินทุนและความมุ่งมั่นด้านการจัดการอย่างเต็มที่ โดยจะทำให้ Novartis มีการเติบโตอย่างยั่งยืน

"นี่เป็นช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์อย่างแท้จริงสําหรับ Novartis และ Sandoz ในขณะที่เราเริ่มต้นบทใหม่ในฐานะบริษัทที่เป็นอิสระจากกัน ด้วยการเติบโตของยอดขายติดต่อกันหลายไตรมาส Sandoz มีจุดแข็งในฐานะผู้นําระดับโลกด้านยาสามัญและยาชีววัตถุคล้ายคลึง และผมมั่นใจว่าพวกเขาพร้อมที่จะสร้างความแตกต่างให้กับผู้ป่วยและสังคมให้เป็นที่ประจักษ์ชัด"

นายแพทย์ วาส นาราซิมฮัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ( Dr. Vas Narasimhan, CEO)  บริษัท Novartis กล่าว

 "ปัจจุบัน หลังจากการทําธุรกรรมกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Novartis ได้กลายเป็นบริษัทยาที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมอย่างเต็มที่ เรากําลังเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและแรงกระตุ้นด้านการวิจัยและพัฒนา และผมมั่นใจในความสามารถของที่จะพลิกโฉมการแพทย์สําหรับผู้ป่วยทั่วโลกได้มากกว่าเดิม"

ในปี 2022 ทาง Novartis ปรับกลยุทธ์ใหม่ โดยมุ่งเน้นธุรกิจยาที่เน้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปที่การรักษา 4 ระบบ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต และระบบเผาผลาญ (Cardiovascular, Renal and Metabolic, CRM) ภูมิคุ้มกันวิทยา ประสาทวิทยา และมะเร็งวิทยา 

การที่ Novartis มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจยาและ มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยาที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและพร้อมออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทำให้มีโอกาสสูงในการจัดการกับภาระโรคที่เป็นปัญหาสำคัญและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ธุรกิจสําคัญของ Novartis เช่น สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี และญี่ปุ่น

นอกเหนือจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีทั้งสองด้าน เคมีและชีวบําบัด  ที่บริษัทได้พัฒนาขึ้น แล้วยังมีแพลตฟอร์มการรักษาโรครุ่นต่อไปอีกสามแพลตฟอร์ม ได้แก่ การบำบัดด้วยเซลล์และยีน การบำบัดด้วยกัมมันตรังสีลิแกนด์ และ xRNAที่กําลังได้รับความสําคัญในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มขีดความความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาและเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง Novartis มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยาที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและพร้อมออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก โดยปัจจุบันมีโครงการศึกษาทดลองทางคลินิกประมาณ 150 โครงการ ซึ่งถือเป็นตัวเร่งการเติบโตของธุรกิจได้เป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ ด้วยผลสำเร็จจากการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งแรกของปีนี้และวิวัฒนาการทของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมยาที่ยังอยู่ในระหว่างการพัฒนา ทำให้ตัวเลขการคาดการณ์แนวโน้มยอดขาย สําหรับปี 2023 มีผลลัพธ์ที่ดี ตามที่ประกาศออกมาในไตรมาสที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม

Novartis ยังย้ำถึงแนวทางการจัดสรรเงินทุนที่มีระเบียบวินัยและมุ่งเน้นผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 15,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประกาศไปในเดือนกรกฎาคม 2023 และความตั้งใจที่จะจ่ายเงินปันผลประจําปีที่แข็งแกร่งและเติบโตต่อไป โดยจะจ่ายเพิ่มขึ้นจากที่เคยจ่ายในปี 2023 ที่ 3.20 ฟรังก์สวิตเซอร์แลนด์ต่อหุ้น โดยไม่ต้องปรับฐานอ้างอิงใหม่หลังจากการการประกาศแยกธุรกิจ กับ บริษัท Sandoz

หุ้นของ Sandoz จะจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในวันที่ 4 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น  (CET) ภายใต้สัญลักษณ์ "SDZ" ใน SIX Swiss Exchange (SIX) และจะมีการเสนอราคาและซื้อขาย Sandoz ADR บน OTCQX ในการซื้อขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาภายใต้ชื่อย่อ "SDZNY" ส่วนหุ้นของ Novartis จะยังคงมีการซื้อขายบน SIX ภายใต้สัญลักษณ์ "NOVN" และ Novartis ADR ก็ยังคงมีการซื้อขายบน NYSE ภายใต้สัญลักษณ์ "NVS"

สำหรับประเทศไทย การประกาศแยกธุรกิจ บริษัท Sandoz มีผลในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 

 

ต.ค. 25, 2023

ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

การอัปเดตสื่อนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายการปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาปี 1995 โดยทั่วไป สามารถระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าได้ด้วยคําต่าง ๆ เช่น "มีศักยภาพ" "สามารถ" "จะ" "วางแผน" "อาจ" "สามารถ" "จะ" "คาดหวังว่า" "คาดการณ์" "มองไปข้างหน้า" "เชื่อว่า" "มุ่งมั่น" "เชิงศึกษา" "ไปป์ไลน์" "เปิดตัว" หรือคําอื่นที่คล้ายกัน หรือโดยการกล่าวถึงโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับการอนุมัติทางการตลาดที่เป็นไปได้ ข้อบ่งชี้ใหม่ หรือการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการศึกษาวิจัยหรือได้รับการอนุมัติที่อธิบายไว้ในการอัปเดตสื่อครั้งนี้ หรือเกี่ยวกับรายได้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจากผลิตภัณฑ์ดังกล่าว คุณไม่ควรยึดถือข้อความเหล่านี้มากจนเกินไป ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวขึ้นอยู่กับความเชื่อและความคาดหวังในปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต และอาจมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอย่างมีนัยสําคัญ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบ หากความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเหล่านี้อย่างน้อยหนึ่งอย่างเกิดขึ้น หรือหากสมมติฐานพื้นฐานผ่านการพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างจากผลลัพธ์ที่ระบุไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการศึกษาวิจัยหรือได้รับการอนุมัติที่อธิบายไว้ในการอัปเดตสื่อครั้งนี้จะถูกส่งไปหรือได้รับการอนุมัติให้วางขาย หรือสําหรับข้อบ่งชี้เพิ่มเติมหรือการติดฉลากในตลาดใด ๆ หรือในเวลาใดเวลาหนึ่ง และไม่สามารถรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะประสบความสําเร็จในเชิงพาณิชย์ในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคาดหวังของเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในการวิจัยและพัฒนา ซึ่งรวมถึงผลการทดลองทางคลินิกและการวิเคราะห์เพิ่มเติมจากข้อมูลทางคลินิกที่มีอยู่ การดําเนินการด้านกฎระเบียบหรือความล่าช้าหรือกฎระเบียบของรัฐบาลโดยทั่วไป แนวโน้มระดับโลกของการควบคุมค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งรวมถึงจากภาครัฐ จากผู้จ่ายเงิน และการกําหนดราคาสาธารณะทั่วไป และแรงกดดันและข้อกําหนดในการเบิกจ่ายหรือชําระเงินคืน ข้อกำหนดการเพิ่มความโปร่งใสในการกําหนดราคา ความสามารถของเราในการได้มาซึ่งหรือรักษาไว้ซึ่งการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา ความต้องการเฉพาะของแพทย์และผู้ป่วยในการสั่งจ่ายยา สภาพการเมือง เศรษฐกิจ และธุรกิจทั่วไป รวมถึงผลกระทบและความพยายามในการบรรเทาโรคระบาด เช่น COVID-19 ปัญหาด้านความปลอดภัย คุณภาพ ความสมบูรณ์ของข้อมูล หรือการผลิต การละเมิดการรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่อาจเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นจริง หรือการหยุดชะงักของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเรา และความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่อ้างถึงในแบบฟอร์ม 20-F ฉบับปัจจุบันของ Novartis AG ที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา Novartis ให้ข้อมูลในการอัปเดตสื่อนี้ ณ วันที่นี้ และไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการอัปเดตข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในการอัปเดตสื่อนี้ อันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรือปัจจัยอื่น ๆ

เกี่ยวกับ Novartis

Novartis เป็นบริษัทยาที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรม ทุก ๆ วันเราทํางานเพื่อพลิกโฉมการแพทย์เพื่อปรับปรุงและยืดอายุของผู้คน เพื่อให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์ และสังคมได้รับการสนับสนุนขณะที่กำลังเผชิญกับโรคร้ายแรง โดยยาของเราเข้าถึงผู้คนมากกว่า 250 ล้านคนทั่วโลก

พลิกโฉมอุตสาหกรรมยาไปกับเรา: เยี่ยมชมเพิ่มเติมได้ที่ https://www.novartis.com และเชื่อมต่อกับเราบน LinkedIn, Facebook, X/Twitter และ Instagram