Patientriksdagen 2021

Patientriksdagen 2019 var startskottet på en förändringsresa för ökat patientinflytande. I år fortsatte det viktiga arbetet. Återigen samlades patientorganisationer, politiker och andra beslutsfattare till ett unikt tillfälle där patienter och patientföreträdare styrde agendan och diskussionen.

Okt 26, 2021

Med Patientriksdagen 2021 fortsatte arbetet mot målet att den patientlag som trädde i kraft 2015 skall få genomslag på bred front oavsett diagnos.

Patientriksdagen 2021 ägde rum den 9 november.

Årets teman var individuell vårdplanering och vårdkoordinering.

Moderator var Emma Henriksson.

Årets patientriksdag tog vid där 2020 avslutades. Patientlagen berör alla och är en fråga där olika aktörer kan stråla samman och gemensamt diskutera konkreta förslag och idéer. 2021 fokuserade vi på individuell vårdplanering och fast vårdkoordinering.

Nytt är att vi också presenterat resultatet från en undersökning med fler än 5 000 patienter kring hur man upplever att patientlagen efterlevs.

Patientriksdagen genomfördes i form av en digital halvdag. Du kan ta del av inspelningen nedan. Det mycket uppskattade påverkanstorget, en form av interaktiv workshop, var en viktig del. Under påverkanstorget gavs deltagarna möjlighet att diskutera angelägna och viktiga frågor inom ramen för de övergripande temana. Precis som tidigare år delade även en rad intressanta gäster med sig av insikter och kunskap.

Se inspelningen av Patientriksdagen 2021

Talare

 • Ingmar Skoog, professor Göteborgs universitet
 • Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör Vårdanalys
 • Susanne Dieroff Hay, Bröstcancerförbundet
 • Gustav Hadin, Huvudvärksförbundet
 • Magnus Isacson, ordförande SFAM
 • Oili Dahl, ordförande Svensk sjuksköterskeförening
 • Lotta Håkansson, Reumatikerförbundet
 • Lise Lidbäck, Neuro
 • Acko Ankarberg Johansson (KD) riksdagsledamot
 • Lina Nordquist (L), riksdagsledamot
 • Karin Rågsjö (V) riksdagsledamot
 • Talla Alkurdi (S), oppositionsregionråd i Region Stockholm
 • Nicklas Sandström (M) oppositionsregionråd i Region Västerbotten
 • Tina Norgren, Psoriasisförbundet 
 • Inger Ros, Riksförbundet HjärtLung
 • Kristina Ljungros, Astma- och Allergiförbundet

Patientriksdagen 2021 genomfördes av Astma- och Allergiförbundet, Blodcancerförbundet, Bröstcancerförbundet, Riksförbundet HjärtLung, Huvudvärksförbundet, Neuro, Psoriasisförbundet och Reumatikerförbundet i samarbete med Novartis.