Lip 17, 2022

ChallengEIT to szansa na międzynarodową ekspansję dla innowatorów m. in. z Polski!

  • Firma Novartis, sieć centrów innowacji Novartis BIOME oraz EIT Health  łączą siły, by wspólnie wspierać powstawanie nowych rozwiązań medycznych i okołomedycznych, mogących fundamentalnie zmienić system opieki zdrowotnej. 
  • Uruchomiły program ChallengeEIT dla start-upów, firm typu spin-off oraz małych i średnich przedsiębiorstw z Europy Środkowej, Wschodniej, Południowej i Izraela, które posiadają rozwiązania dążące do poprawy opieki nad pacjentami. 
  • Wnioski można składać do 15 sierpnia br. poprzez  stronę internetową.  Udział w programie to oprócz indywidualnego mentoringu, dostępu do największej europejskiej sieci innowacji – Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT), możliwość wsparcia akceleracyjnego i otrzymania finansowania pilotażu swojego rozwiązania na zagranicznych rynkach.

Warszawa, 14 lipca 2022 - Celem międzynarodowego programu ChallengEIT jest wsparcie powstania projektów koncentrujących się na poprawie opieki nad pacjentami poprzez polepszenie dostępu do usług zdrowotnych, szybszą i precyzyjną diagnozę, samodzielne zarządzanie opieką oraz przewidywalną odpowiedź na zastosowane terapie. Twórcy najlepszych pomysłów mają szansę na ich realizację na wybranych rynkach europejskich, na których Novartis prowadzi swoją działalność. 

O przyszłości opieki zdrowotnej można myśleć tylko przy użyciu nowych technologii, które umożliwiają wszystkim zainteresowanym stronom szybsze podejmowanie decyzji. Dla Novartis kluczowe jest nawiązanie współpracy i partnerstw ze środowiskiem technologicznym, naukowym i stroną publiczną w celu wspólnego budowania ekosystemu, który maksymalizuje potencjał cyfryzacji i sztucznej inteligencji. Programy takie jak ChallengEIT to szansa dla polskich start-upów medycznych na przetestowanie swoich pomysłów poza granicami kraju i wywarcie wpływu na przyszłość opieki zdrowotnej – twierdzi Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland. 

Jak wziąć udział w ChallengEIT?

Zgłoszenia do programu można przesyłać do 15 sierpnia 2022 r. za pośrednictwem formularza na stronie www, w czterech kategoriach, które dotyczą obecnie głównych wyzwań systemu opieki zdrowotnej:

  1. Wymiana wiedzy online w międzynarodowym środowisku klinicystów: jak efektywnie wymieniać się najlepszymi praktykami i tzw. case studies, jak usprawnić płynną i dynamiczną komunikację między praktykami w celu poprawy opieki nad pacjentami.
  2. Wsparcie pacjenta w ścieżce leczenia: w jaki sposób możemy wyposażyć pacjentów w narzędzia wspierające leczenie, ale i profilaktykę i diagnostykę tak, aby wzmocnić opiekę opartą na rzetelnych i pełnych danych.
  3. Medycyna precyzyjna i opieka spersonalizowana: w jaki sposób możemy lepiej przewidywać rezultaty terapii, oceniać profile ryzyka pacjentów i dopasowywać do nich spersonalizowaną opiekę medyczną i okołozdrowotną.
  4. Równy dostęp do opieki zdrowotnej: w jaki sposób możemy poprawić dostęp do usług opieki zdrowotnej, zwłaszcza w czasach kryzysu.

Wybrane start-upy otrzymają wsparcie mentoringowe najlepszych światowych ekspertów, dostęp do globalnego networku EIT Alumni, oraz możliwość doskonalenia ich koncepcji biznesowej i samego rozwiązania. Ponadto zwycięski zespół będzie miał szansę na uzyskanie finansowania i współpracę z Novartis BIOME w celu pilotażowego wdrożenia zwycięskiego rozwiązania.

Znajdujemy się w krytycznym i jednocześnie wyjątkowym momencie, w którym możemy nie tylko opracowywać nowe leki i szybciej wprowadzać je na rynek, ale także dostarczać rozwiązania, które pomagają w efektywniejszym leczeniu pacjentów. Nie możemy i nie chcemy tego robić w pojedynkę. Współpracując z największą siecią innowatorów EIT chcemy wspólnie znaleźć nowe sposoby poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów, dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych i danych. Wspólnie z EIT Health uruchomiliśmy ChallengEIT, aby odkryć przełomowe pomysły zgodne z wyzwaniami systemu opieki zdrowotnej, których rozwój można przyspieszyć - powiedziała Tal Vardi, Novartis BIOME Lead dla Europy Środkowo-Wschodniej i Południowej.

Do grona zwycięzców ChallengEIT trafi maksymalnie sześć start-upów, które wezmą udział w ścieżce indywidualnej. Decyzje zostaną ogłoszone pod koniec 2022 r., a start pilotażu nastąpi na początku 2023 r. 

Więcej informacji: ChallengEIT Novartis - EIT Global Outreach (go-eit.eu)


Informacje o firmie Novartis

Novartis zmienia oblicze medycyny, aby poprawić i przedłużać życie ludzi. Jako wiodąca światowa firma farmaceutyczna, wykorzystujemy nowoczesne technologie naukowe i cyfrowe, by dostarczać innowacyjne terapie odpowiadające na znaczące potrzeby medyczne. Nasza misja poszukiwania nowych leków sprawia, że konsekwentnie zaliczamy się do firm przodujących pod względem inwestycji w badania i rozwój. Produkty Novartis docierają do niemal 800 milionów ludzi na całym świecie i nieustająco poszukujemy nowatorskich sposobów na rozszerzenie dostępu do naszych najnowszych terapii. 
W Novartis na całym świecie pracuje około 108 000 osób ponad 140 narodowości. Dowiedz się więcej na www.novartis.pl  

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest instytucją Unii Europejskiej działającą w ramach Horyzontu Europa w celu wzmocnienia zdolności Europy do innowacji. EIT jest dziś największą społecznością innowatorów operującą w ramach ośmiu wspólnot wiedzy i innowacji: EIT Food, Climate-KIC, EIT Digital, EIT InnoEnergy, EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Manufacturing oraz EIT Urban Mobility. Więcej informacji: https://eit.europa.eu/ 

EIT Health jest jednym z najważniejszych europejskich partnerstw publiczno-prywatnych w dziedzinie innowacji w opiece zdrowotnej oraz jedna ze wspólnot wiedzy i innowacji EIT. W ramach unikalnej europejskiej sieci 150 partnerów - najlepsze firmy, uniwersytety, centra badawczo-rozwojowe, szpitale 
i instytuty rozwijają nowoczesne rozwiązania i podejścia tak aby obywatele Europy mogli żyć dłużej 
i zdrowiej. EIT Health wspiera rozwój kompetencji pracowników służby zdrowia w Europie, inwestując w europejskie talenty, oraz ułatwia komercjalizację innowacyjnych produktów/rozwiązań zdrowotnych w UE. Klaster InnoStars jest jednym z ośmiu obszarów geograficznych EIT Health. Obejmuje połowę Europy, w tym Polskę, Węgry, Włochy i Portugalię, a także dodatkowe regiony objęte Regionalnym Programem Innowacji EIT (Regional Innovation Scheme) - kraje bałtyckie, Chorwację, Słowację, Czechy, Słowenię, Grecję i Rumunię. Ta grupa krajów została zakwalifikowana jako umiarkowani innowatorzy przez Europejską Tablicę Wyników Innowacyjności (EIS). Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.eithealth.eu

Novartis BIOME

Technologia i dane łączą się ze sobą na nowe, ekscytujące sposoby, aby pomóc nam nie tylko w opracowywaniu nowych leków i szybszym wprowadzaniu ich na rynek, ale także w bardziej inteligentnej i wydajnej pracy, dostarczaniu klientom bardziej znaczących doświadczeń i ostatecznie osiąganiu lepszych wyników dla pacjentów. 
W tym celu stworzyliśmy Novartis BIOME - sieć centrów innowacji na całym świecie, które pełnią rolę katalizatora dla owocnej współpracy cyfrowej, umożliwiając zespołom udane partnerstwo i współpracę z ekosystemem technologicznym, łącząc to, co najlepsze w nauce i technologii, w celu tworzenia lepszych rozwiązań w zakresie opieki zdrowotnej oraz bezproblemowych doświadczeń dla pacjentów i opiekunów, w skali globalnej. 
BIOME z Europy Środkowo-Wschodniej, zlokalizowane w Izraelu, korzysta z różnorodności ponad 30 krajów, łącząc innowacje z najbardziej innowacyjnych ekosystemów i wykorzystując doświadczenia z całej Europy. Obsługujemy główne rynki, takie jak Rosja, Polska, Izrael, Grecja, Węgry, Rumunia i kraje bałtyckie, koncentrując się na kontinuum opieki w różnych obszarach terapeutycznych w zakresie chorób przewlekłych i nowotworów. Więcej informacji na temat Novartis Biome można znaleźć na stronie: biome.Novartis.com #novartisbiome


Novartis - relacje z mediami

E-mail:[email protected]
Aneta Poznanska
Country Communications & Patient Engagement Head Novartis Poland
M: +48 663 874 857
E: [email protected]