Kwi 22, 2020
  • 1 000 000 zł na rozszerzenie możliwości przeprowadzania testów na obecność koronawirusa; Grupa Novartis dołącza do Koalicji firm wspierających walkę z koronawirusem zainicjowanej przez firmę Warsaw Genomics
  • 1 000 000 zł darowizny na rzecz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - PZH na wsparcie jednoimiennych szpitali zakaźnych

Warszawa, 22 kwietnia 2020 – Grupa Novartis przekazuje darowizny o wartości 2 000 000 złotych na walkę z pandemią w Polsce. Firma nawiązała współpracę z Warsaw Genomics, przekazując środki  o wartości 1 000 000 złotych na wykonanie testów w kierunku SARS-CoV-2 na rzecz publicznych szpitali walczących z koronawirusem. Druga część pomocy to darowizna finansowa w wysokości 1 000 000 zł na rzecz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, który dokona niezbędnych, najpilniejszych zakupów na rzecz jednoimiennych szpitali zakaźnych, w których toczy się walka o życie i zdrowie pacjentów zakażonych koronawirusem.

Warsaw Genomics współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, aby zapewnić bezpłatne wykonywanie testów diagnostycznych w kierunku koronawirusa dla pacjentów ze szpitali w całym kraju. Testy wykonywane są metodą badania molekularnego RT-PCR, zalecaną przez Światową Organizację Zdrowia.

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH oprócz prowadzenia diagnostyki w kierunku COVID-19 oraz pełnienia funkcji laboratorium centralnego w Polsce, na bieżąco monitoruje sytuację i jest w stanie właściwie zidentyfikować potrzeby dotyczące sprzętu ochronnego dla personelu medycznego lub innych zasobów niezbędnych dla opieki nad pacjentami z COVID-19 w ramach sieci szpitali jednoimiennych.

Chcemy poprzez te darowizny odpowiedzieć na realne i najpilniejsze potrzeby polskich szpitali i służb medycznych w walce z COVID-19. Wsparcie finansowe jest jednym z elementów naszego zaangażowania. W sposób naturalny koncentrujemy swoją uwagę również na badaniach nad skutecznymi metodami leczenia lub minimalizowania skutków choroby – zarówno w zakresie wykorzystania istniejących terapii, jak i badań nad nowymi – mówi Paul van Arkel, Dyrektor Zarządzający Grupy Novartis w Polsce. 

W obliczu zagrożenia epidemią COVID-19 wszystkie wysiłki i zasoby Warsaw Genomics skoncentrowaliśmy na zapewnieniu dostępności do testów molekularnych. Ekspertyza naszych zespołów i nowoczesne zaplecze laboratoryjne pozwalają nam już na realizację 3 000 testów molekularnych wykonywanych metodą RT-PCR w czasie rzeczywistym w ciągu jednej doby. Wsparcie szpitali i placówek medycznych umożliwili darczyńcy włączając się do Koalicji firm wspierających walkę z koronawirusem. To ogromy dowód solidarności i odpowiedzialności społecznej, który wszyscy dajemy w tym czasie – mówi prof. dr hab. n. med. Krystian Jażdżewski, współzałożyciel Warsaw Genomics.

Od końca stycznia 2020 roku Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH jest zaangażowany w proces diagnostyczny COVID-19. Standaryzowaliśmy metody diagnostyczne, do nas trafiały pierwsze próbki pacjentów z całej Polski. Zespół pracował nieustannie wykonując kolejne testy. Obecnie pracujemy przez 7 dni w tygodniu działając zarówno jako laboratorium diagnostyczne oraz referencyjne –  mówi dr n. med. Grzegorz Juszczyk, Dyrektor Instytutu. W tym czasie otrzymaliśmy szerokie wsparcie, w tym od firmy Novartis, dzięki któremu będziemy mogli dofinansować prace nad modelowaniem przebiegu epidemii oraz zakup nowego sprzętu laboratoryjnego. I tak jak my otrzymujemy pomoc, tak również my chcemy pomagać. Dlatego darowiznę przekazujemy na zakup środków ochrony osobistej dla medyków, które następnie dostarczymy do szpitali jednoimiennych.

Globalny oddział Novartis z początkiem marca uruchomił Fundusz Novartis COVID-19 w wysokości 20 mln USD, który umożliwia wsparcie lokalnych inicjatyw w zakresie zdrowia publicznego w walce z pandemią. Kraje mogą ubiegać się o finansowanie projektów skoncentrowanych m. n. na wzmocnieniu lokalnej i krajowej infrastruktury opieki zdrowotnej czy usprawnianie samorządowych programów zdrowotnych dedykowanych pandemii COVID-19. Polska w ramach projektu otrzymała darowizny finansowe o łącznej wartości 2 000 000 zł.

Grupa Novartis w okresie pandemii COVID-19 uruchamia szereg działań związanych z weryfikacją działania leków z portfolio firmy w minimalizowaniu skutków koronawirusa. Działania te to nie tylko wysiłki globalne w obszarze R&D, ale również strategia zarządzania jedną z największych fabryk produkcyjnych Novartis w Europie, która działa w Strykowie, dla zabezpieczenia potrzeb polskich pacjentów.

Badania kliniczne a koronawirus

Novartis jako lider w prowadzeniu badań i odkrywaniu innowacji uczestniczy w globalnych wysiłkach na rzecz walki z COVID-19. Novartis przystąpił do globalnej współpracy R&D w ramach dwóch inicjatyw: COVID-19 Therapeutics Accelerator, koordynowanej przez Fundację Billa i Melindy Gates, Wellcome i Mastercard, a także do partnerstwa COVID-19 organizowanego przez Innovative Medicines Initiative (IMI). Inicjatywy są realizowane w ramach współpracy międzysektorowej, która skupia kilka firm farmaceutycznych i wyspecjalizowane instytucje akademickie w skoordynowanych programach badawczych w celu szybkiego opracowania najbardziej obiecujących cząsteczek. 

Novartis udostępnia również substancje do badań ze swoich banków aktywnych cząsteczek, które są uważane za odpowiednie do testów przeciwwirusowych in vitro. 

Ponadto wybrane produkty z portfolio Novartis są weryfikowane pod kątem możliwości ich zastosowania poza zarejestrowanymi wskazaniami w walce z koronawirusem. Pierwszym takim produktem jest hydroksychlorochina produkowana przez dywizję Sandoz. Firma planuje przekazanie 130 milionów bezpłatnych próbek.

Drugim lekiem Novartis jest ruksolitynib, w przypadku którego w badaniu klinicznym ocenie jest poddawane przeciwdziałanie zespołowi uwalniania cytokin (CRS). CRS jest rodzajem ciężkiej nadmiernej reakcji immunologicznej, która może wynikać z zakażenia koronawirusem i może przyczyniać się do zaburzeń oddychania u pacjentów z COVID-19. Przedkliniczne i wstępne dowody kliniczne sugerują, że ruksolitynib może zmniejszyć liczbę pacjentów wymagających intensywnej opieki i wentylacji mechanicznej. Kolejne leki, które mogą okazać się aktywne w leczeniu objawów zakażenia wirusem COVID-19 to: fingolimod oraz canakinumab.

Leki mogą być przekazywane w ramach darowizn lub programów medycznych. 

Bezpieczny dostęp do leków

Równolegle do walki z COVID-19 wielu pacjentów zmaga się z różnymi innymi schorzeniami. Ich bezpieczeństwo oraz niezakłócony dostęp do leków w dobie pandemii jest najwyższym priorytetem.

Firma Novartis uruchamia program skierowany do około 60 szpitali w Polsce, w ramach którego możliwa jest dostarczenie leków bezpośrednio ze szpitala do domu pacjenta. Program ma na celu zabezpieczenie kontynuacji leczenia w okresie dłuższym niż 1 miesiąc dla wszystkich produktów dostępnych w ramach 15 różnych programów lekowych i swoim zasięgiem może objąć prawie 2,400 pacjentów. 

Zmniejszenie wpływu finansowego na system opieki zdrowotnej

Wychodząc naprzeciw trudnej sytuacji szpitali firma podjęła też decyzję o wydłużeniu terminu płatności o dodatkowe 45 dni. Decyzja została podjęta w trybie natychmiastowym od momentu wprowadzenia epidemii i będzie obowiązywała dla wszystkich transakcji do końca maja 2020 roku. Dotyczy to wszystkich produktów Novartis refundowanych w programach lekowych i w katalogu chemioterapii. Sandoz zobowiązał się do utrzymania stabilnych cen leków, które mogą pomóc w leczeniu zakażeń COVID-19.

Informacje o globalnym funduszu Novartis COVID19

Globalny Fundusz Novartis COVID-19 w wysokości 20 mln USD to odpowiedź na problemy światowych systemów ochrony zdrowia publicznego, zmagających się ze skutkami pandemii koronawirusa. Fundusz jest dostępny dla organizacji publicznych, instytucji charytatywnych i wolontariackich oraz władz lokalnych.  Celem funduszu jest udzielenie pomocy tak szybko, jak to możliwe i tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna w eliminowaniu skutków pandemii. Wnioski rozpatrywane są w trybie kilku dni. 


Informacje o Novartis

Novartis dostarcza rozwiązania, które mają na celu zaspokojenie potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz ich opiekunów. Grupa Novartis, z siedzibą główną w Bazylei, w Szwajcarii, posiada bogate portfolio produktów leczniczych obejmujące leki innowacyjne, leki generyczne i biopodobne. W skład Grupy Novartis w Polsce wchodzą spółki: Novartis Poland (Novartis Pharmaceuticals i Novartis Oncology), Sandoz Polska oraz Lek SA (odpowiada za produkcję leków w Strykowie).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej https://www.novartis.com.

Novartis – relacje z mediami

[email protected]

Sandoz – relacje z mediami
[email protected]

Aneta Poznańska 
Komunikacja zewnętrzna Novartis     
+48 663 874 857 
[email protected]

Marta Just
Komunikacja zewnętrzna Sandoz
+48 695 106 245
[email protected]