Agencja Badań Medycznych, Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Novartis zawiązują partnerstwo na rzecz poprawy rokowania pacjentów cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe

  • Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński, Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. dr. hab. n. med. Przemysław Mitkowski i Dyrektor Generalna Novartis Poland, Monique Clua Braun podpisali podczas XXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu List Intencyjny dot. poprawy rokowania pacjentów cierpiących na choroby sercowo-naczyniowe.
  • Porozumienie zostało zawarte w ramach działającej pod auspicjami Agencji Badań Medycznych platformy współpracy biznesu z sektorem publicznym - Warsaw Health Innovation Hub. Celem porozumienia jest ograniczenie długu zdrowotnego po pandemii oraz wyeliminowanie przedwczesnych zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych, dzięki opracowaniu innowacyjnych rozwiązań na poziomie populacyjnym. 
  • Choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią dziś główną przyczynę hospitalizacji i śmierci w Polsce – z ich powodu umiera więcej osób niż z powodu jakiejkolwiek innej choroby1. W 2020 roku z powodu chorób układu krążenia w Polsce zmarło ponad 174,5 tys. osób2. Oznacza to, że aż prawie o 17% wzrosła liczba zgonów wśród osób cierpiących na choroby układu krążenia (w porównaniu z 2019 rokiem)3,4 .
Wrz 08, 2022

Skala wyzwań w obszarze ochrony zdrowia, którą szczególnie w obszarze kardiologii dodatkowo spotęgowała pandemia COVID-19, wymaga pilnego wsparcia oraz poszukiwania nowych rozwiązań i metod działania. W związku z tym, przedstawiciele PTK, ABM i Novartis Poland zdecydowali się na podpisanie listu intencyjnego, aby w ramach Warsaw Health Innovation Hub wspólnie wypracować przełomowe rozwiązania, odwołując się do najnowszych i najskuteczniejszych międzynarodowych doświadczeń w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego na poziomie populacyjnym. 

Jak podkreślił Prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski: „Mamy do czynienia z prawdziwą epidemią zgonów kardiologicznych. To właśnie choroby układ sercowo-naczyniowego stanowią dziś kluczowe wyzwanie dla zdrowia publicznego w naszym kraju. Bardzo wyraźnie pokazała to pandemia i ogromny, wygenerowany w jej trakcie dług zdrowotny, z którego konsekwencjami musimy się zmierzyć. Skala problemu wymaga dziś poszukiwania nowych rozwiązań oraz analizowania i sięgania po niestandardowe wzorce działania z powodzeniem stosowane w innych krajach”.

Podpisany dokument przewiduje m.in. możliwość powołania specjalnych zespołów roboczych mających na celu wypracowanie propozycji innowacyjnych rozwiązań systemowych w dziedzinie kardiologii, które odpowiedzą na potrzeby pacjentów oraz poprawią wydajność systemu ochrony zdrowia po pandemi. 

Prezes Agencji Badań Medycznych, dr hab. n. med. Radosław Sierpiński zwracał uwagę, że: „Wypracowywanie innowacyjnych rozwiązań dla kardiologii w partnerskiej współpracy środowiska naukowego, instytucji publicznych i prywatnych stwarza nowe możliwości realnego przeciwdziałania konsekwencjom narastającego długu zdrowotnego w kardiologii. To także szansa wdrożenia najwyższej jakości rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia pacjentów kardiologicznych”.

Współpraca będzie realizowana w ramach zainicjowanego przez Agencję Badań Medycznych Warsaw Health Innovation Hub, którego celem jest tworzenie innowacyjnych rozwiązań medycznych, technologicznych i prawnych, służących poprawie zdrowia pacjentów oraz wydajności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Jak podsumowała Monique Clua Braun, Country President Novartis Poland: „Każdego dnia w Unii Europejskiej z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera 5000 osób. Co znamienne, również przed pandemią COVID-19 stanowiły one najczęstszą przyczynę zgonów, których można było uniknąć poprzez skuteczne interwencje w zakresie zdrowia publicznego, profilaktyki pierwotnej i równie ważnej profilaktyki wtórnej. Aby zmienić zatrważające statystyki musimy współdziałać, bowiem żaden rząd, żadna firma, ani żaden system ochrony zdrowia nie jest w stanie samodzielnie sprostać wyzwaniu o takiej skali. W Novartis chcemy współpracować z systemem ochrony zdrowia, aby wspólnie tworzyć rozwiązania, które wzmocnią zdolność wykrywania, leczenia i zapobiegania chorobom sercowo-naczyniowym oraz ich konsekwencjom”.

List intencyjny został podpisany w strefie WPROST w trakcie 31. Forum Ekonomicznego w Karpaczu.


Novartis - relacje z mediami

E-mail:[email protected]
Aneta Poznanska
Country Communications & Patient Engagement Head Novartis Poland
M: +48 663 874 857
E: [email protected]

1. Roth GA, Mensah GA, Johnson CO, et al. Global Burden of Cardiovascular Diseases and Risk Factors, 1990-2019: Update from the GBD 2019 Study [published correction appears in J Am Coll Cardiol. 2021 Apr 20;77(15):1958-1959]. J Am Coll Cardiol. 2020;76(25):2982-3021.

2. Sytuacja demograficzna Polski do 2020 r. Zgony i umieralność, Raport GUS, Warszawa 2021, dostęp: 'stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/sytuacja-demograficzna-polski-do-2020-roku-zgony-i-umieralnosc,40,1.html'(05.09.2022).
3. „Informacja o zgonach w Polsce w 2020 roku”, Ministerstwo Zdrowia, luty 2021.

4. „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2020 roku”, Warszawa 2021, Główny Urząd Statystyczny

PL2209130755