Hos Novartis utvikler vi stadig vår virksomhet for å skape en pasientsentrert portefølje med et bredt spekter av produkter og behandlinger.

Hjertesvikt

Rundt 100 000 nordmenn lever i dag med kronisk hjertesvikt. Hjertesvikt er en viktig årsak til sykdom og død i den vestlige verden.

Les mer

Migrene

Migrene er en vanlig nevrologisk sykdom som kjennetegnes av en alvorlig, pulserende hodepine vanligvis på én side av hodet, og som blir verre ved bevegelse.

Les mer

MS

Multippel sklerose, eller MS, er en sykdom i sentralnervesystemet. Sykdommen diagnostiseres vanligvis i en alder mellom 20 og 40 år og er dobbelt så vanlig hos kvinner som hos menn.

Les mer

Elveblest

15 til 20 % av befolkningen vil en eller annen gang i livet få elveblest. De fleste opplever et enkeltstående eller få utbrudd, mens andre vil få stadige anfall som kalles kronisk urtikaria.

Les mer

Psoriasis

Visste du at psoriasis er en av de mest vanlige hudsykdommene? Rundt 120 000 nordmenn anslås å ha psoriasis1, men hva er psoriasis og hvordan behandles denne sykdommen?

Les mer

Psoriasisartritt

4 av 10 personer med psoriasis opplever leddproblemer og utvikler psoriasisartritt. Hva karakteriserer psoriasisartritt og hvilke behandlinger finnes for sykdommen?1

Les mer

Aksial spondyloartritt

Ankyloserende spondylitt (AS, Bekhterevs sykdom) er en kronisk, inflammatorisk tilstand i ryggskjelettet, men også i andre ledd og ekstraartikulære strukturer.

Les mer

Retinitis pigmentosa (RP)

Retinitis pigmentosa (RP) er et samlebegrep for flere hundre forskjellige arvelige øyesykdommer som rammer netthinnen (retina).

Les mer

Våt AMD

AMD er en sykdom i den gule flekken (makula), som er den mest sentrale delen av netthinnen. Netthinnen er en lysfølsom hinne i den bakre delen av øyet som fungerer omtrent som filmen i et analogt kamera.

Les mer

Grønn stær

Grønn stær (også kalt glaukom) er en øyesykdom som innebærer skade på øyets synsnerve med gradvis tap av nervetråder. Ofte er trykket i øyet forhøyet, noe som skader synsnerven, men det er ikke alltid årsaken.

Les mer

Diabetes og øyesykdommer

Diabetikere har høyere risiko for øyesykdommer, og det er vanlig at personer som har hatt diabetes i mange år, opplever en eller annen form for forandring på netthinnen.

Les mer

Grå stær

Grå stær (også kjent som katarkt) er en øyesykdom som rammer øyets linse og gjør at den gradvis blir uklar.

Les mer

Immun Trombocytopeni (ITP)

Immun trombocytopeni (ITP) er en sjelden autoimmun blodsykdom som tidligere ble kalt idiopatisk trombocytopenisk purpura.

Les mer

Myelofibrose

Ved myelofibrose omdannes benmargen til bindevev og mister evnen til å danne blodceller. De fleste pasienter som får sykdommen er over 65 år.

Les mer

Polycytemia Vera (PV)

Polycytemia Vera (PV) er en sjelden kreftform som rammer ca. 2 av 100 000 mennesker årlig.

Les mer

Brystkreft

Brystkreft er den vanligste kreftformen hos kvinner. Hvert år får rundt 3700 kvinner i Norge diagnosen brystkreft.

Les mer

Melanom

Melanom (føflekkreft) er en type hudkreft. Det har oppstått skader (mutasjoner) i cellens arvestoff, slik at cellene deler seg ukontrollert.

Les mer