Immun trombocytopeni (ITP) er en sjelden autoimmun blodsykdom som tidligere ble kalt idiopatisk trombocytopenisk purpura.

ITP er den vanligste årsaken til lavt antall blodplater. I en nordisk studie ble det funnet en forekomst på 2 tilfeller per 100 000 innbyggere per år. Blant barn var antall nye tilfeller 5 av 100 000 per år. Hos barn er ITP oftest forbigående (akutt) og følger vanligvis virusinfeksjoner. Varigheten er vanligvis fra noen uker til noen måneder. Hos voksne er ITP derimot oftest en kronisk tilstand.1,2 

Sykdommen rammer begge kjønn, men forekommer tre ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. Sykdommen reduserer antall blodplater. Det er blodplatene som sørger for at blodet vårt koagulerer (levrer) ved blødninger fra for eksempel sår eller fra indre blødninger.1,2

Fakta

Ved ITP lager kroppen antistoffer mot blodplater. Blodplatene gjenkjennes dervmed som "fremmede" blant annet i milten og blir raskt ødelagt. Normalverdien for blodplater er 150-400 x 109 per liter blod, men hos pasienter med ITP er tallet ofte lavere enn 50 x 109 per liter blod.2

Diagnose

For å stille diagnosen er det nødvendig med blodprøver, hvor antall blodplater undersøkes med mikroskopi. Hos pasienter over 60 år utføres ofte en benmargstest for å utelukke andre sykdommer. Mange steder utføres også benmargsprøver på yngre pasienter.2

Et av de vanligste symptomene på ITP er hudblødning. Dersom blodplatetallet er svært kraftig redusert, kan personer med ITP også oppleve blødninger fra slimhinner, for eksempel i form av neseblod, blødning fra tannkjøttet, mage-tarmkanalen, urinveiene og langvarig eller uregelmessig menstruasjon.2

Behandling

De fleste pasienter kan leve et normalt liv hvis de tar hensyn til sykdommen og følger nødvendige forholdsregler.

Det er ikke alltid behandling av ITP er nødvendig. Hensikten med behandlingen er å redusere blødningsrisikoen ved å øke blodplatetallet. Oftest brukes immundempende medisiner som kortikosteroider. Immunoglobuliner brukes i sjeldnere tilfeller.1, 3

De siste årene har det imidlertid kommet nye behandlingstilbud som gjør at det ikke er nødvendig å gi de overnevnte behandlingene over lang tid. Den siste tiden har det kommet målrettede behandlinger som stimulerer benmargen til å øke dannelsen av blodplater 2, 3

  1. Norsk Helseinformatikk. Primær Immun Trombocytopeni [internett]. [Oppdatert 10. juni 2020; hentet 3. jan 2022]. Tilgjengelig fra: https://nhi.no/sykdommer/blod/blodningssykdommer/primar-immun-trombocytopeni/
  2. Sundhed Danmark. Primær Immun Trombocytopeni [internett]. [Oppdatert 21. juni 2015; hentet 3. jan 2022]. Tilgjengelig fra: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/blod/sygdomme/bloedningssygdomme/primaer-immun-trombocytopeni/
  3. Provan D, Arnold DM, Bussel JB, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. Blood Adv 2019;3:3780-3817. DOI: https://doi.org/10.1182/bloodadvances.2019000812

NO2203014869