Pasienter og pårørende skal vite hva de kan forvente seg av oss. Vi forsker innen nye og innovative områder hvor vår innsats kan være til størst nytte.

Novartis’ løfte til pasienter og pårørende

Novartis samarbeider med pasienter og pårørende i hele verden for å finne nye måter å forbedre og forlenge menneskers liv. Vår satsing på forskning og utvikling viser vårt engasjement innen vitenskapelig basert innovasjon for å løse noen av samfunnets største helseutfordringer. Kun gjennom samarbeid kan vi oppnå bedre resultater for pasienter og endre medisinsk praksis. Det er viktig for oss i Novartis at pasienter og helsepersonell forstår hva de kan forvente fra oss.

Respektere og forstå pasientens perspektiv

Vi arbeider aktivt med å lytte til og ta hensyn til pasienter og pårørendes innsikt og erfaring, for å kunne ta beslutninger som gavner både pasienter, helsevesenet og Novartis. Vi skal bistå med informasjon og kunnskap som gir pasienter mulighet til å søke rett behandling, og helsepersonell hjelp med å behandle sine pasienter best mulig. Vi arbeider for å gjøre våre produkter lettere å bruke, særlig for pasienter som har fysiske begrensninger, og vil søke råd hos pasienter og pårørende om hvordan vi kan gjøre våre produkter mer brukervennlige. Vi vil tilby lettfattelig informasjon, som skal være tilgjengelig og nøyaktig slik at helsepersonell kan hjelpe sine pasienter på best mulig måte. Vi skal respektere pasientenes uavhengighet og integritet, og ønsker å være transparente i vårt arbeid.

Sørge for tilgang til våre legemidler

Vi skal jobbe med pasienter, myndigheter og andre aktører innen helse- og omsorgs- sektoren for å hjelpe pasienter med å få tilgang til den behandlingen de trenger når de trenger den. Vi arbeider for å gi pasienter tilgang til våre legemidler basert på tre prinsipper: Å drive forskning og utvikling innenfor sykdomsområder hvor behovet for hjelp er størst. Å fortsette arbeidet med å gjøre våre legemidler tilgjengelig for så mange som mulig. Å jobbe for å styrke helsevesenet. Vi skal utvikle alternative og nyskapende finansieringsløsninger for å øke tilgjengeligheten gjennom ulike kommersielle modeller, samt nullprofitt-programmer og donasjoner til utviklingsprosjekter. Vi skal undersøke alle alternativer for å gi pasienter tilgang til våre medisiner underlagt klinisk forskning der det finnes mulighet og behov.

Gjennomføre kliniske studier

Vi skal lytte til ulike synspunkter tidlig i utviklingsprosessen, samt kontinuerlig arbeide med hvordan vi deler forståelig informasjon med pasienter før, under og etter en klinisk studie. Vi arbeider for å forbedre tilgangen til og deltakelse i kliniske studier gjennom å innhente innsikt fra pasienter i hvordan vi planlegger studiene, utforske nye tekniske løsninger samt sikre at samfunnets mangfold ivaretas i studiene. Resultater fra kliniske studier bør benyttes for å bedre folkehelsen. Vi forplikter oss til å gi pasienter og andre tilgang til informasjon og resultater fra studiene uavhengig av om resultatene er positive eller negative. Vi skal offentliggjøre resultater fra alle kliniske studier på clinicaltrials.gov og EudraCT. Vi ber også om at de uavhengige sponsorene for alle utprøver-initierte studier som støttes av Novartis offentliggjør alle resultater. Når et klinisk utviklingsprogram viser seg vellykket, vil Novartis arbeide for å registrere våre nye legemidler i alle land der pasienter har deltatt i studien. Når et legemiddel er registrert, men ikke er kommersielt tilgjengelig, vil Novartis – i samsvar med lovgivningen – arbeide for at pasienter som deltok i studien likevel får legemiddelet for å sikre at behandlingen ikke avbrytes.

Anerkjenne viktigheten av transparens og rapportering

Vi deler informasjon om vårt samarbeid med helsepersonell og pasientorganisasjoner samt publiserer finansiell og relevant ikke-økonomisk støtte. Vi rapporterer jevnlig om dette arbeidet.

Sist oppdatert 04.10-2023