Novartis utvikler behandlinger mot alvorlige medisinske tilstander. Våre forskningsområder omfatter autoimmune sykdommer, transplantasjon og inflammatorisk sykdom, kardiovaskulære- og metabolske sykdommer, kreft og immunonkologi, muskel- og skjelettsykdommer, nevrovitenskap, oftalmologi og tropiske sykdommer. Vi har ett av bransjens mest konkurransedyktige utviklingssystemer, med mer enn 150 prosjekter innenfor klinisk utvikling. Vi har høy ekspertise innenfor kjemisk biologi, biologiske legemidler, radioligander samt celle- og genterapi.

Kliniske studier

Vi driver aktiv forskning fra tidlige konseptstudier, gjennom de fire fasene i kliniske studier <link to clinical trials page> til evidensstudier som er basert på reelle data. Det siste er mulig takket være tilgangen til meget omfattende databaser med helseopplysninger. Med mer enn 100 pågående studier hvert år er vi et ledende selskap innen kliniske studier i Norden.

I Norge investerer vi ca. 54 millioner kroner i forskning hvert år. I november 2021 deltok mer enn 150 pasienter i våre kliniske studier i Norge.

Forskning og utvikling

Virkelighetsdata: bedre forståelse av legemidler og sykdom

Virkelighetsdata fra klinisk praksis er relevant for alle innenfor helsevesenet, og har betydning for datadrevne beslutninger og behandling. Virkelighetsdata (RWE:real-world evidence) oppnås ved å bruke og analysere data som er innsamlet utenfor konvensjonelle, kontrollerte studier, for eksempel fra registre. Dette kompletterer dataene fra randomiserte kliniske studier og brukes til å støtte og forbedre kunnskapsbaserte beslutninger vedrørende klinisk bruk, godkjenninger, tilgang og refusjon. Det gjør det mulig å tilrettelegge for en mer personlig tilpasset behandling av pasientene, og kan gi bedre helsemessige utfall ved terapeutiske intervensjoner.

I fremtiden kan man inkludere store mengder data som genereres fra ulike kilder rundt oss, for eksempel digitale enheter, for å utvide eksisterende datasett og oppnå en bedre forståelse av et sykdomsområde eller en pasientgruppe. Ved å bruke maskinlæring og andre avanserte beregningsmetoder kan man oppnå enda bedre innsikt. Dette vil kunne skape nye løsninger som pasienter og helsesystemet kan ha enda bedre nytte av

Forskningssamarbeid er viktig for oss

Novartis har inngått forskningssamarbeid med flere aktører innenfor akademia og helsevesenet, og ved gå sammen med eksterne innovatører om felles vitenskapelige mål og interesser, kan vi bedre forskningen.

CONNECT

Novartis samarbeider med en rekke organisasjoner innenfor helsesektoren. Et eksempel på et slikt samarbeid er CONNECT. Dette er et offentlig-privat samarbeid hvor pasienter får ta i bruk persontilpassede medisiner de ellers ikke ville fått. Her er Novartis en stolt samarbeidspartner og bidragsyter. 

Antall nordmenn som lever med en kreftdiagnose er økende, og selv om de fleste får behandlingtilbud med medisiner som er tilgjengelig og finansiert i Norge, vil dessverre noen bruke opp behandlingsalternativene som finnes for deres sykdom. CONNECT er et nytt offentlig-privat samarbeid som blant annet skal sørge for at disse pasientene kan få tilbud om en mer persontilpasset behandling. 

CONNECT-samarbeidet ble etablert i 2020, og består av myndigheter, klinikere, forskere, Kreftforeningen og legemiddelselskaper. Det er fokus på å kartlegge kreftsykdommens særegenheter hos hver enkelt pasient, tilby målrettet medisin tilpasset hver enkelt pasient, utvikle nye finansieringsmodeller og forbedre utnyttelsen av våre helsedata.Samarbeidet støtter opp under kravet om økt forskning, flere kliniske studier, bedre diagnostisering og mer bruk av helsedata, noe som gagner norske kreftpasienter. 

CONNECT består av flere initiativer hvorav ett er IMPRESS studien (Improving public cancer care by implementing precision medicine in Norway). Studien undersøker om medisiner som norske pasienter allerede kan bruke for enkelte krefttyper, også kan ha effekt på andre kreftformer. Novartis bidrar inn i denne studien med legemidler og finansiering.

Oppdatert 03.03.2022

NO2203036216