Novartis er forpliktet til å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende rettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår egen virksomhet og leverandørkjede.

Den årlige redegjørelse publiseres her innen 30. juni etter kravene i åpenhetsloven.

Novartis is required by the Norwegian transparency act to publish a statement on in accordance with the Norwegian Transparency Act relating to enterprises’ transparency and work on fundamental human rights and decent working conditions.