Hva er grå stær?

Grå stær (også kjent som katarkt) er en øyesykdom som rammer øyets linse og gjør at den gradvis blir uklar. Det er helt normalt at linsen i øyet forandres med årene og at synet gradvis blir dårligere.
Forekomsten av grå stær øker med alderen. Symptomene kommer ofte gradvis og snikende med økende alder. Vanlige symptomer er uklart syn og at farger ikke oppleves like tydelig.

Studier viser at cirka 50 % av alle personer mellom 65–74 år har grå stær, og andelen øker ytterligere etter 75 års alder. Grå stær er med andre ord en svært vanlig årsak til at eldre rammes av synsnedsettelse. 1-4

Diagnose

For å diagnostisere katarakt gjennomføres det en rekke undersøkelser. Synsskarphet og øyetrykk måles, og øyet undersøkes med mikroskop. Før øyeundersøkelsen får man øyedråper som forstørrer pupillen, og det gjør at man ser dårligere enn vanlig i opptil ett døgn. Etter undersøkelsen foretas det en vurdering av hvordan synsnedsettelsen påvirker livet til pasienten, og dette legges til grunn for om operasjon er nødvendig. 1-4

Referanser:

  1. Norsk Kvalitetshåndbokfor oftalmologi, Norsk forening for oftalmologi. Katarakt, 2016 , hentet 16. januar 2022 fra https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/oftalmologi/katarakt
  2. Sandvig, Kjell: grå stær i Store medisinske leksikon på snl.no. Hentet 16. januar 2022 fra https://sml.snl.no/gr%C3%A5_st%C3%A6r gg
  3. Oftalmologi : nordisk lærebok og atlas, 15. utg. redaktør: Gunnar Høvding ... [et al.], I kommisjon: Fagbokforlaget, 2016, kap 12.
  4. Ingard Løge, Norsk Elektronisk Legehåndbok, «katarakt». Hentet 16. januar 2022 fra https://legehandboka.no/handboken/kliniske-kapitler/oye/tilstander-og-sykdommer/linsen-corpus-vitreum/katarakt

Oppdatert 02.03.2022

NO2202252979