Novartis jobber for å forbedre pasienthverdagen gjennom strategiske partnerskap med den norske helsesektoren. I samarbeid med offentlige, private og akademiske partnere arbeider vi for å bedre pasientenes livskvalitet ved å sikre riktig behandling til rett tid, og gjennom utnyttelse av ny teknologi.

I denne brosjyren kan du lese mer om hvorfor Novartis samarbeider med den norske helsesektoren, hvordan pasienthverdagen blir bedre gjennom riktig behandling til rett tid og hvordan vi oppnår dette gjennom partnerskap med offentlige, private og akademiske partnere. I tillegg kan du lese om hvordan vi sammen tar i bruk ny teknologi til det beste for pasienter i Norge. 

 Under følger eksempler på noen av samarbeidene Novartis har:

Kunstig intelligens - Ahus

Novartis samarbeider med Akershus universitetssykehus (Ahus) på et prosjekt hvor bruk av kunstig intelligens og helsedata skal forbedre nordmenns hjertehelse. I samarbeidet forsøker vi å bidra til å effektivisere diagnostikk av hjertesviktpasienter, fange opp pasienter med hjertesvikt tidligere og bidra til raskere implementering av medisinsk behandling. Samarbeidet ble formalisert i 2019 og er et godt eksempel på hvordan teknologiske løsninger kan bidra til et mer bærekraftig helsevesen. Les mer om samarbeidet her

Mentorskapsprogrammet – Kreftkompasset

Novartis samarbeider med Kreftkompasset om Mentorskapsprogrammet for å støtte kreftoverlevere i den krevende overgangen tilbake til livet. Tiden etter kreftbehandlingen er for mange vanskeligere enn selve behandlingen. Ansatte i Novartis bidrar som mentorer for kreftoverlevere. Våre ansatte forteller at det å være mentor er utrolig verdifullt og givende. De sier at de har nytte av kunnskapen og erfaringen de får, både privat og på jobben, i tillegg til at det er en stor gevinst for både kreftoverlevere og samfunnet.

Forskning på ukjent risikofaktor for hjertesvikt – helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)

Novartis samarbeider med HUNT på et prosjekt hvor vi skal undersøke sammenhengen mellom Lipoprotein(a) og risiko for hjerte- og karsykdom. Vi vil måle nivåene av Lipoprotein(a) i blodprøver samlet inn gjennom helseundersøkelsen som har pågått nord i Trøndelag siden 1984, og undersøke hva som har skjedd med deltakerne som har høye Lipoprotein(a) verdier. HUNT er en av verdens mest omfattende helseundersøkelser og gir en unik mulighet til å undersøke sammenhengen mellom ulike risikofaktorer og sykdom over tid.