Novartis er en aktiv samarbeidspartner, og ønsker å tenke nytt rundt partnerskap. Vi vil inngå partnerskap for blant annet å lære mer om behandlingsområdene våre, og for å bidra til bedre rammebetingelser som kan skape bedre pasientbehandling.

Under følger eksempler på noen av samarbeidene Novartis har:

Kunstig intelligens - Ahus

Novartis samarbeider med Akershus universitetssykehus (Ahus) på et prosjekt hvor bruk av kunstig intelligens og helsedata skal forbedre nordmenns hjertehelse. I samarbeidet forsøker vi å bidra til å effektivisere diagnostikk av hjertesviktpasienter, fange opp pasienter med hjertesvikt tidligere og bidra til raskere implementering av medisinsk behandling. Samarbeidet ble formalisert i 2019 og er et godt eksempel på hvordan teknologiske løsninger kan bidra til et mer bærekraftig helsevesen. Les mer om samarbeidet her

Mentorskapsprogrammet – Kreftkompasset

Novartis samarbeider med Kreftkompasset om Mentorskapsprogrammet for å støtte kreftoverlevere i den krevende overgangen tilbake til livet. Tiden etter kreftbehandlingen er for mange vanskeligere enn selve behandlingen. Ansatte i Novartis bidrar som mentorer for kreftoverlevere. Våre ansatte forteller at det å være mentor er utrolig verdifullt og givende. De sier at de har nytte av kunnskapen og erfaringen de får, både privat og på jobben, i tillegg til at det er en stor gevinst for både kreftoverlevere og samfunnet.

Forskning på ukjent risikofaktor for hjertesvikt – helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT)

Novartis samarbeider med HUNT på et prosjekt hvor vi skal undersøke sammenhengen mellom Lipoprotein(a) og risiko for hjerte- og karsykdom. Vi vil måle nivåene av Lipoprotein(a) i blodprøver samlet inn gjennom helseundersøkelsen som har pågått nord i Trøndelag siden 1984, og undersøke hva som har skjedd med deltakerne som har høye Lipoprotein(a) verdier. HUNT er en av verdens mest omfattende helseundersøkelser og gir en unik mulighet til å undersøke sammenhengen mellom ulike risikofaktorer og sykdom over tid.

NO2203025407