Novartis mener at samarbeid mellom helsetjenesten og legemiddelindustrien er til det beste for pasientene. For å kunne utvikle nye legemidler behøver vi hjelp av helsetjenesten, og naturligvis må vi som et forskende legemiddelselskap stå for de merkostnader dette medfører.

Vi tror at det å åpent kommunisere om disse pengeoverføringene i forbindelse med slikt samarbeid bidrar til å fremme tilliten mellom pasienter, helsepersonell, politikere og allmenheten.

Den Europeiske Legemiddelindustriforeningen, EFPIA, har tatt frem regeler som innebærer at pengeoverføringer til helsetjenesten skal rapporteres. Dette gjelder i hele Europa, og i visse land har man også tidligere publisert slike rapporter.

EFPIA Code – The EFPIA Code

Novartis Global Transparency – Payments to Healthcare Professionals | Novartis

Rapporter:

Sandoz EFPIA Disclosure

Novartis rapporter:

NOVARTIS 2021 METHODOLOGICAL NOTE (PDF 0.3 MB)

NOVARTIS 2021 EFPIA RAPPORT (NO) (PDF 0.2 MB)

NOVARTIS 2021 EFPIA RAPPORT (EN) (PDF 0.2 MB)

NOVARTIS 2020 METHODOLOGICAL NOTE (PDF 0.3 MB)

NOVARTIS 2020 EFPIA RAPPORT (PDF 0.2 MB)

NOVARTIS 2020 EFPIA RAPPORT (NO) (PDF 0.2 MB)

NOVARTIS 2019 EFPIA RAPPORT (PDF 0.3 MB)

NOVARTIS 2019 EFPIA RAPPORT (NO) (PDF 0.3 MB)

NOVARTIS 2019 METHODOLOGICAL NOTE (PDF 0.6 MB)

Oppdatert 30.06-2021
NO1809889626