Vi har som mål å forebygge problemer, styrke det personlige ansvaret for egen atferd og bidra til erfaringsutveksling i hele organisasjonen. I Novartis har vi et sterkt engasjement for å forsvare menneskerettighetene og for risikohåndtering i hele forsyningskjeden vår. For å styrke prinsippebasert tenkning og etisk beslutningstaking innad i selskapet og i samhandling med eksterne interessenter, utviklet Novartis egne etiske retningslinjer i 2020. Retningslinjene er forankret i atferdsvitenskap og utarbeidet i samarbeid med ansatte.

I Novartis har vi høye etiske standarder og aksepterer ikke uetisk atferd. Vi iverksetter nødvendige tiltak for å sette våre medarbeidere i stand til å gjøre det som er riktig, og at vi skal følge alle lover, samt våre egne etiske retningslinjer. Med over 100 000 medarbeidere over hele verden kan vi likevel ikke utelukke muligheten for at enkeltpersoner utøver uakseptabel atferd. Vi har derfor iverksatt omfattende tiltak for å sikre at rapporter om mistenkt uakseptabel atferd blir grundig gjennomgått. Hvis det fremkommer uakseptabel atferd arbeider vi for umiddelbart å iverksette hensiktsmessige tiltak. I tillegg har vi vår digitale tjeneste «SpeakUp» der alle, både interne og eksterne, trygt kan melde fra om mulig uetisk atferd i Novartis. Les mer om «SpeakUp» her.