1. Aksept

Ved å besøke og bruke dette nettstedet forplikter du deg til å følge nedenstående brukervilkår som regulerer forholdet mellom Novartis Norge AS («Novartis») og deg («Bruker») i det som gjelder bruken av disse nettsidene og innholdet på dem. Du forplikter deg dessuten til å ikke bruke nettstedet og nettsidene på noen som helst måte som kan bryte med gjeldende lovgivning.

2. Medisinsk informasjon

Produktinformasjonen på dette nettstedet leveres av Novartis Norge AS og skal brukes til generelle informasjonsformål. Mange legemiddel- og medisintekniske produkter som angis er kun tilgjengelige mot resept fra lege eller annet kvalifisert helsepersonell. Produktinformasjonen er ikke ment å skulle gi fullstendig medisinsk informasjon. Vi tilbyr ikke personlig, medisinsk diagnostisering eller spesielle råd om behandling til enkeltpasienter. Dersom du har en medisinsk tilstand, bør du oppsøke lege. Du skal alltid få fullstendig, medisinsk informasjon om ditt reseptbelagte legemiddel eller medisintekniske produkt direkte av forskrivende lege. Du skal få informasjon om produktets positive virkning og eventuell negativ virkning ved å diskutere egnet bruk av legemidlet eller det medisintekniske utstyret. Helsepersonell kan få fullstendig medisinsk informasjon fra produktets informasjonsbrosjyre. Gjeldende regler gjør at Novartis Norge AS har begrensede muligheter til å levere informasjon og/eller svare direkte på pasientens spørsmål om reseptbelagte produkter, og i enkelte tilfeller er det også forbudt. Novartis Norge AS svarer imidlertid på forespørsler om å gi informasjon til kvalifisert helsepersonell i overensstemmelse med lokale regler.

3. Bruk av informasjonen

Du kan surfe, laste ned og bruke informasjon som tekst, bilde, lyd og video fra nettstedet, til eget ikke-kommersielt bruk. Det er ikke lov til å distribuere, endre, overføre, bruke eller publisere på nytt, eller bruke informasjon til kommersielle formål uten skriftlig tillatelse fra Novartis Norge AS. Du må lagre og gjengi all informasjon om opphavsrett eller andre rettigheter som finnes i den informasjonen du innhenter. Med unntak av bestemmelsene i disse vilkårene eller i teksten på nettstedet er det ikke lov å bruke informasjon uten skriftlig tillatelse fra Novartis Norge AS. Novartis Norge AS kan ikke garantere at din bruk av materiell som vises på nettstedet ikke krenker en tredjepart som ikke eies av, eller er tilknyttet Novartis Norge AS.

4. Varemerke/rettigheter

Du bør anta at alle produktnavn som forekommer på dette nettstedet, uavhengig av om de forekommer i store bokstaver, kursiv eller med varemerkesymbol tilhører varemerket Novartis. Nettstedet kan også inneholde referanser til patent, patentbeskyttet informasjon, teknikk, produkter, prosesser eller andre immaterielle rettigheter for Novartis Norge AS og/eller andre parter.

5. Fraskrivelse av garantier

Til tross for at Novartis Norge AS tar forholdsregler for å sikre at informasjonen er korrekt og oppdatert, kan informasjonen inneholde unøyaktigheter eller trykkfeil. Novartis Norge AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer, korrigeringer og/eller forbedringer i informasjonen til produktene og programmene som beskrives, når som helst og uten forvarsel. Novartis Norge AS gir ingen garantier eller løfter om ektheten i informasjonen. Novartis Norge AS påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle feil eller mangler i innholdet på nettstedet. Novartis gir ingen garantier om fullstendigheten eller riktigheten ifm. informasjonen på siden eller mulige bruksområder. Derfor bør informasjonen evalueres nøye av besøkeren selv. Verken Novartis Norge AS eller noe annet Novartis-eid varemerke eller annen innblandet part som er med og lager, produserer eller leverer innhold til nettstedet skal være ansvarlig for eventuelle, direkte/indirekte feil og mangler i innholdet på nettstedet. Novartis Norge AS har ikke ansvaret for og kan derfor ikke holdes ansvarlig for, eventuelle skader eller virus som kan infisere datautstyret ditt eller annen eiendom på grunn av din tilgang til eller bruk av informasjonen. Novartis Norge AS forbeholder seg retten til å avslutte dette nettstedet når som helst.

6. Informasjon som du gir til oss

Med unntak av opplysninger som omfattes av vår policy for beskyttelse og håndtering av personopplysninger, kommer kommunikasjon eller materiell som du overfører til nettstedet via e-post eller på annen måte, inklusive data, spørsmål, kommentarer, forslag eller lignende til å bli behandlet som ikke-konfidensielt og uten rettigheter. Alt du overfører eller sender til Novartis Norge AS eller selskapets datterselskap blir Novartis eiendom og kan brukes til alle formål inkludert men ikke begrenset til, reproduksjon, bekjentgjørelse, overføring, publisering og utsending. Novartis Norge AS forbeholder seg retten til, uten noen form for kompensasjon, å ta i bruk alle ideer og konsepter og annet som du sender til nettstedet til hvilket som helst formål.

7. Globale produkter

Dette nettstedet kan inneholde informasjon om globale produkter og tjenester som ikke er tilgjengelige i alle land. En referanse til et produkt eller en tjeneste på dette nettstedet trenger ikke bety at de er tilgjengelige der du bor. Besøkende kan informeres om at enkelte deler av dette nettstedet kun er ment for enkelte typer av ekspertbrukere eller bare for publikum i enkelte land. Du skal ikke tolke noe på dette nettstedet som reklame for et produkt, eller oppfordring til å bruke et produkt som ikke er godkjent av de lover og regler som gjelder i ditt hjemland.

8. Ansvarsfraskrivelse

Ingenting på dette nettstedet utgjør en invitasjon til eller tilbyr kjøp av eller handel med verdipapirer eller depotbevis i Novartis. Dette gjelder spesielt de reelle resultatene og utviklingen som kan bli betydelig annerledes enn noen prognose, hensikt eller forventning som uttrykkes på dette nettstedet. Tidligere resultat av prisen på verdipapirer må ikke oppgis som veiledning for deres fremtidige resultat.

9. Lenker til nettsted

Novartis Norge AS har ikke undersøkt noen av tredjepartenes nettsteder eller andre nettsteder som inneholder lenker til dette nettstedet og står ikke ansvarlig for innholdet på noen av disse sidene. Hvis du ønsker å lenke til dette nettstedet fra ditt nettsted, kan du bare lenke til startsiden vår. Du kan ikke lenke til andre sider på dette nettstedet uten skriftlig tillatelse fra Novartis Norge AS. Tilbud eller bruk av en eller flere deler av dette nettstedet via tredjepart, uten skriftlig tillatelse, er også forbudt.

10. Lenker til andre nettsteder

Vi kommer til å informere deg når du forlater dette nettstedet siden vilkårene for bruk og retningslinjer for personvern av tredjeparts nettsteder kan være annerledes enn for dette nettstedet. Novartis Norge AS aksepterer ikke noe ansvar for lenker fra oss til andre. Vi aksepterer ikke noe ansvar i forbindelse med et lovbrudd eller forsømmelse av retningslinjene for personvern for tredjeparter.

12. Konsekvenser

Dersom vi oppdager at du har brutt noen av de vilkårene som angis i denne juridiske meddelelsen, kan vi umiddelbart vedta korrigerende tiltak, blant annet å hindre brukeren i å benytte tjenestene som tilbys av Novartis Norge AS. Hvis vi har blitt skadelidende som følge av ditt brudd på vilkårene, kan vi etter eget forgodtbefinnende, søke erstatning fra deg.

13. Endringer

Novartis Norge AS kan når som helst endre disse vilkårene ved å oppdatere denne siden uten forvarsel. Du er bundet til slike endringer og bør derfor gå jevnlig inn på denne siden for å kontrollere de aktuelle vilkårene som du er bundet til.