Vårt bærekraftsarbeid er en integrert del av vår virksomhet. Novartis ser på bærekraft som nøkkelen til å skape langsiktig verdi for både pasienter og våre andre samarbeidspartnere.
Sjekker smarttelefon

Vi jobber målrettet med bærekraft

Vårt bærekraftsarbeid er en integrert del av vår virksomhet. Novartis ser på bærekraft som nøkkelen til å skape langsiktig verdi for både pasienter og våre andre samarbeidspartnere.

Etiske retningslinjer

Vi har som mål å forebygge problemer, styrke det personlige ansvaret for egen atferd og bidra til erfaringsutveksling i hele organisasjonen.